پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد حسابداری موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

 عنوان کامل پایان نامه :  موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران 2-4-2 حسابرسی داخلی در شهرداری تهران شهرداری­ها به مقصود حصول اطمینان از صحت انجام عملیات و رعایت قوانین و مقررات و محدودیت­های ادامه مطلب…

By 92, ago