پایان نامه

مقاله فارسی رایگان دانلود پایان نامه تعیین مدیریت کاریزماتیک و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

 مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه بوروکراسی ماکس وبر سایت منبع نظریه‌ کلاسیک در مورد بوروکراسی به وسیله جامعه‌شناس آلمانی، ماکس‌وبر در آغاز این قرن مطرح ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:عوامل سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

سایت منبع عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO جامعه آماری جامعه عبارت می باشد از گروه‌ها یا طبقه‌ای از ادامه مطلب…

By 92, ago