پایان نامه

پایان نامه ارشد:بررسی شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA .تابع تولید کاب – داگلاس این تابع یکی از توابع مهم و کاربردی در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بررسی شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA ریسک مدیریت[1] تصمیمات نادرست مدیران اجرایی شرکت ها و موسسات می‌تواند تبعات منفی بری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

 مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA ریسک تجاری[1] شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید عبارتست از احتمال ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:شناسایی شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA .منابع ریسک : ریسک کلی دارایی های مالی تابعی می باشد از چندین عامل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:تاثیر شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران

 مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA ریسک : زندگی امروز در حالی ادامه می‌بایستی که سایه افکنی شرایط عدم اطمینان بر کلیه امور به علل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تعیین شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه درباره نقش شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA مقدمه : در این فصل آغاز بازدهی  و ریسک مورد بحث  قرار می گیرد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان پایان نامه مدیریت:ارائه کارایی و میزان عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران

 مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA ریسک غیر سیستماتیک [1]: آن بخش از ریسک کل می باشد که منحصر به یک شرکت یا صنعت می ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان پایان نامه بررسی کارایی و میزان عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA متغیرهای خروجی : نسبت بازده حقوق صاحبان سهام عادی (ROE): = نسبت بازده حقوق ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل کارایی و میزان عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA نسبت  حاشیه سود :  این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش کل به ادامه مطلب…

By 92, ago