پایان نامه

پایان نامه درباره نقش یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

 مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO )  انواع دانش از نظر ماشلوپ[1] سایت منبع ماشلوپ از پنج نوع دانش نام برده می باشد: دانش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

 مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO مقدمه پژوهش را می‌توان کوشش منظم و سازمان یافته برای مطالعه مساله‌ای خاص که به یک راه‌حل نیاز ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:عوامل سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

سایت منبع عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO جامعه آماری جامعه عبارت می باشد از گروه‌ها یا طبقه‌ای از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش حمایت مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. …

 مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO تعریف مفهومی فرهنگ سازمانی مفهوم فرهنگ از نظرگاه‌های کلاسیک، نمادین، ساختارگرایی، نشانه‌شناختی، گفتمانی، هرمنوتیک ژرفایی و بشر شناختی ادامه مطلب…

By 92, ago