پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:شناسایی شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA .منابع ریسک : ریسک کلی دارایی های مالی تابعی می باشد از چندین عامل ادامه مطلب…

By 92, ago