پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش مدیریت کاریزماتیک و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه چهارده اصل مدیریتی فایول بدین تبیین‌اند: تقسیم کار: کارها را به وظایف تخصصی تقسیم نموده ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق پایان نامه با موضوع نقش مدیریت کاریزماتیک و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه مطالعه نظریه های پیرامون مدیریت تحول گرا 2-1-1 مفهوم و تعاریف مدیریت امروزه اداره سازمان­های ادامه مطلب…

By 92, ago