پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:شناسایی شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA .منابع ریسک : ریسک کلی دارایی های مالی تابعی می باشد از چندین عامل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان ارائه کارایی و میزان عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران

 مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA ریسک[1] : نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه گذاری می نامند. تجزیه و تحلیل گران مالی تمامی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران 5-1-مقدمه در فصل قبل داده­های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و فرضیه­ها آزمون شدند، حال در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران 1-9- بهره گیری کنندگان پژوهش نتایج این پژوهش می تواند برای گروه­های مختلفی همچون سرمایه­گذاران در بازارهای مالی، ادامه مطلب…

By 92, ago