مطالعه ارتباط بین توجه مشتریان نسبت به تبلیغات و اندازه ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس

برنامه ریزی رسانه تبلیغات

برنامه ریزی رسانه، آمیخته ای از مهارت های بازاریابی می باشد. به دلیل آن که این برنامه ریزی با بخش مهمی از بودجه تبلیغ سر و کار دارد، یک عنصر حیاتی محسوب می­گردد. مهم­ترین گام ها برای انتخاب رسانه عبارتند از:

1-تعیین سطح پوشش، فراوانی رؤیت پیام و نحوه تأثیرآن

2- انتخاب در میان انواع رسانه های مختلف

3- انتخاب وسیله خاص ناقل پیام

4-تصمیم درمورد زمانبندی رسانه(کاتلر1996).

1)تعیین سطح پوشش،فراوانی رویت پیام و نحوه تاثیر آن

در انتخاب رسانه، تبلیغ کننده برای دست یابی به اهداف خود از تبلیغات، بایستی سطح پوشش، و فراوانی لازم دفعات رؤیت پیام را تعیین کند. سطح پوشش و یا به تعبیری رسایی رسانه، به معنای درصدی از افراد در بازار هدف می باشد که در مدت زمان معینی آگهی تبلیغاتی را رؤیت می کنند. فراوانی، تعداد دفعاتی می باشد که به گونه متوسط یک شخص در بازار هدف در معرض رؤیت پیام قرار می گیرد. تبلیغ کننده بایستی دربار ه تأثیر رسانه نیز تصمیم بگیرد . تأثیر رسانه همان ارزش کیفی رؤیت پیامی می باشد که از یک وسیله خاص منتقل می گردد. برای مثال در مورد بعضی از کالاها که دیدن آن ها ضروری می باشد، تأثیر پیام­های تلویزیونی به مراتب بیش از پیام­های رادیویی می باشد (کاتلر و آرمسترانگ،2000).

در رساندن پیام بایستی به جنبه­های کیفی توجه گردد، و در واقع هدف معتبر بودن رسانه می­باشد (وای گی،1997). مردم از نظر عاطفی به رسانه­ای خاص وابسته هستند وابستگی به رسانه­ها در کل، خود شکلی از هواخواهی می باشد که به نوع خاصی ازمحتوا مربوط نمی گردد.

در مورد اثرگذاری رسا نه تبلیغاتی مباحث بسیاری مطرح می باشد، اما مفهوم تعامل و ظرفیت درگیری رسانه از مهم­ترین آن­هاست. تحولات در قلمرو فن آوری تجهیزات ارتباطی، مانند رسانه­های جدید ارتباط جمعی، مفاهیم به نسبت تازه­ای را وارد عرصه ارتباطات رسانه ای کرده می باشد. در حالی که مدل ساده­ی ارتباطی، فرآیند انتقال مستقیم و یک سویه اطلاعات را از منبع به مخاطب به نمایش می­گذارد، با پیشرفت فن آوری و توسعه اشکال تازه­ای از رسانه ها، مفهوم تعامل، که مبتنی بر مفهوم کنترل می باشد، جان تازه­ای گرفته و حتی ملاک مناسبی برای فرق رسانه­ها از یکدیگر شده می باشد (حکیم آرا،1384).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رسانه­های تعاملی این امکان را پیش روی کاربر قرار داده می باشد که بر شکل یا محتوای اطلاعات کنترل داشته و تأثیر گذار. از آن جا که رسانه ها از جهت اندازه ظرفیت تعاملی با مخاطب با یکدیگر تفاوت دارند، مخاطب با در نظر داشتن موضوعی که با آن روبه روست، و نیز سطح درگیری با آن، به انتخاب رسانه گرایش می یابد. رسانه های مختلف،

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین ارتباط بین توجه افراد نسبت به تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

 

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین باورهای اقتصادی افراد نسبت به تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

2- تعیین ارتباط بین مزایای اجتماعی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

3- تعیین ارتباط بین باورهای اخلاقی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

4- تعیین ارتباط بین باورهای قانونی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

5- تعیین ارتباط بین مفید بودن شخصی تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین توجه مشتریان نسبت به تبلیغات و اندازه ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس  با فرمت ورد