عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

. نگهداری دانش

این مرحله به ذخیره سازی، ثبت، ضبط و نگهداری دانش در شکل و یا چارچوبی تصریح دارد که پیوستگی اجزای آن را حفظ کند و قابلیت بازیابی بهره گیری به وسیله کارکنان سازمان داشته باشد. در حقیقت، سازماندهی دانش، پیش زمینه لازم برای انتقال و تبادل دانش می باشد. به بیانی دیگر ذخیره و ثبت دانش در قالب اینترنت، پوشه ها و کلاسور ها پیش قابلیت لازم را برای انتقال و تبادل آن فراهم می آورد(نوری و همکاران،1388). در واقع در مرحله نگهداری کوشش می گردد تا با بهره گیری از ابزارهای موجود از پراکندگی اطلاعات و دانش سازمانی جلوگیری نمود. تاریخ نشان داده می باشد که یکی از ابزار رشد و توسعه کشورها توانایی حفظ اندوخته های دانشی آن ها بوده می باشد. لشکرکشان رومی، یونانی، مغولی، همگی به این امر واقف بودند و پس از ورود به شهرها یکی از برنامه های همیشگی خود را به آتش کشانده کتاب ها و کتابخانه ها گذاشته اند. با گذر تاریخ اما بشر با راهکارهای جدید نگهداری و حفظ اندوخته های خود آشنا گردید و به مرور نسل های جدیدی از ابزارآلات ذخیره سازی دانش وارد حیطه وجود نهادند. پاپیروس، کاغذ درختان، مرکب، خودکار، دستگاه های سوراخ کن کاغذ، تلگرافات، کامپیوتر ها و نرم افزار های پایگاه داده و امروز ابر کامپیوتر های گوگل و یاهو، همگی ابزارهایی هستند که به مرور زمان و با در نظر داشتن نیاز بشر رشد و تکامل یافته اند. امروز می توان میلیاردها داده اطلاعاتی را در یک چیپ الکترونیکی جای داد و توسعه این ابزار هر روز در حال جریان می باشد. مدیریت دانش سازمانی در این بخش وظیفه دارد تا با در نظر داشتن نیاز سازمان ابزار ذخیره سازی مناسب دانش را برای سازمان فراهم نماید(نوری و همکاران،1388).

2-2-6. انتقال دانش

 انتقال یا تبادل دانش عبارت اند از حرکت، توزیع و پخش دانش بین افراد و پایگاه های دانش به گونه مکانیزه، غیر مکانیزه، و به صورت دو سویه می باشد. در حقیقت 90 درصد از موفقیت های مدیریت دانش از فردی به فرد دیگر از لوازم اساسی چرخه مدیریت دانش اثربخش می باشد. انتقال دانش بین اعضای سازمان، مستلزم استقرار فرهنگ تسهیم دانش قدرت به جای فرهنگ دانش قدرت می باشد(نوری و همکاران، 1388). این روزها و مخصوصا در آینده در عصر دانش که در آن مرزهای کسب و کار کمرنگ می شوند، انتقال دانش و مهارت و خلق سازمان یادگیرنده برای موفقیت و قدرت رقابت شرکت ها به یک امر حیاتی تبدیل شده می باشد. به نظر دونپورت و پروساک(1998) انتقال دانش شامل هم انتقال اطلاعات به گیرنده می باشد و هم جذب و تبدیل آن توسط شخص یا گروهی که اطلاعات را می گیرد. برای این که انتقال دانش توسط یک سازمان ارزشمند باشد بایستی به تغییراتی دررفتار، درروش ها، سیاست ها وهمچنین به تولید ایده ها، فرآیندها، روشها و سیاست های جدید منجر می گردد. پس ضروری می باشد که سازمان ها در تامین کارآمدی انتقال دانش بکوشند. در شرایط بین المللی و مخصوصا با در نظر داشتن تکالیف جهانی، بهره برداری و کاربرد موثر دانش و تجربه به دست آمده در سطح جهان، باز هم بر اهمیت بازگردانی موفقیت آمیز تبعید ها و حفظ دانش تاکید می گذارد(داونپورت و پروساک[1]،1998). دانش ضمنی ماهیت پیچیده و نامشهودی دارد، لذا انتقال آن به آسانی و یکباره انجام‌ نمی‌گردد. روابط نزدیک از خلال تعامل و ارتباط مستمر به طرفین کمک می کند تا به مبادله رسمی‌ و غیررسمی اطلاعات بپردازند. روابط نزدیک، ترویج ارتباط های عمیق و تسهیل مبادله اطلاعات‌ جزئی میان طرفین را به همراه دارد. علاوه بر آن به افراد فرصت بیشتری می دهد تا از طریق‌ تماس‌ های رودررو و فیزیکی در احساسات، انگیزه‌ ها، تجارب جمعی و الگوهای ذهنی یکدیگر سهیم شوند. به بیانی دیگر، دانش از طریق گفت‌ وشنودهای مکرر میان اعضای دو شرکت به‌ مفاهیم و اصطلاحات مشترک برای آن‌ ها تبدیل می گردد. پس، گیرنده دانش امکان بیشتری‌ برای کسب دانش ضمنی می یابد. یعنی روابط نزدیک، به گیرنده فرصت دست یابی به عمق فرایند عملیات عرضه‌کننده را می دهد، لذا آن ها می توانند از برنامه ها، نمادها یا فرهنگ سازمانی عرضه‌کننده پیروی کنند. پیچیدگی و نامشهود بودن دانش ضمنی مانع از انتقال کامل و یکباره‌ آن می گردد، لذا تکمیل انتقال آن به همکاری شرکت مبدأ در مرتبه‌ های بعدی نیاز دارد. این امر ضرورت تعامل مستمر و طولانی را در انتقال دانش باز می نمایاند. تعامل مداوم، امکان بازبینی را برای بهبود انتقال دانش ضمنی فراهم می آورد. شرکت مبدأ با دریافت بازخورد از شرکت گیرنده‌ میتواند دستورالعمل های جزئی بیشتری درمورد ماهیت دانش و تسهیل درک آن در اختیار گیرنده بگذارید. روابط نزدیک، به کیفیت اطلاعات مورد مبادله و مطلوبیت حفظ ارتباط و ارزشی‌ که طرفین برای یکدیگر قائلند بستگی دارد. زمانی که دانش به اشتراک گذاشته شده به هنگام، دقیق و مفید باشد، طرفیین تمایل بیشتری به حفظ ارتباط نشان می دهند. پیشینه‌ طولانی روابط گویای کیفیت بالای اطلاعات مبادله شده،

[1]. Davenport and Prusak

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف علمی:

مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات

  • اهداف عملی:

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری از طریق مدیریت دانش و گرایش استراتژیک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد  با فرمت ورد