عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

انواع فرهنگ سازمانی

تقسیم‌بندی‌های زیادی در ارتباط با انواع فرهنگ سازمانی صورت گرفته می باشد که در یکی از این تقسیم‌بندی‌ها  چهار نوع فرهنگ را در نظر گرفته‌اند که به‌تبیین زیر می باشد :

 • سازمان‌های با فرهنگ علمی: تأکید این نوع سازمان‌ها بر استخدام افراد جوان با تمایل به یادگیری، پرورش دادن آن‌ها و تقویت شخصیت علمی و تخصصی آن‌ها می باشد.
 • سازمان‌های با فرهنگ باشگاهی: در این سازمان‌ها تأکید بر تناسب داشتن روحیه افراد و وفاداری و تعهد نسبت به سازمان می باشد. در فرهنگ باشگاهی، ارشدیت و سن و سنوات خدمت در سازمان، معیار عمده اهمیت و ارزش افراد می باشد.
 • سازمان‌های با فرهنگ تیمی: در این نوع سازمان‌ها تأکید بر نوآفرینی، ریسک‌پذیری و آزادی اقدام می باشد.
 • سازمان‌های با فرهنگ سنگری: بر عکس فرهنگ تیمی که به اختراع، نوآفرینی و اکتشافات ارج می‌نهد، فرهنگ سنگری بر حفظ و بقای سازمان تأکید دارد. در فرهنگ سنگری امنیت شغلی مهم زیادی می باشد (امینی و سهرابی، 1389، 74).

از سوی دیگر استریکلند معتقد می باشد که فرهنگ‌ها مبتنی بر دو عامل هستند:

الف) اندازه انعطاف‌پذیری یا ثباتی که محیط رقابتی ایجاب می کند

ب) اندازه داخلی یا خارجی بودن تمرکز و قوت استراتژیک

از این منظر او چهار عامل را شناسایی نمود که در ادامه به‌تبیین هرکدام پرداخته خواهد گردید

 • فرهنگ انعطاف‌پذیری/ کارآفرینی: این فرهنگ با تمرکز بر استراتژیک بر محیط خارجی از طریق انعطاف‌پذیری و تغییر برای پاسخ به نیازهای مشتری مشخص می گردد، چنین فرهنگی هنجارها و باورهایی را تشویق می کند که ظرفیت سازمان را برای کشف، تفسیر و ترجمه علائم محیطی به پاسخ‌های رفتاری جدید، طرفداری می‌نماید.
 • فرهنگ مأموریتی: سازمانی که با پاسخگویی به مشتریان خاصی در محیط خارجی سروکار دارد اما نیاز به تغییر سریع ندارد، مناسب برای فرهنگ مأموریتی می باشد. این فرهنگ با تأکید بر دورنمای روشن از هدف جامع سازمان و دستیابی هدف‌های عملیاتی مانند رشد فروش، سودآوری و سهم بازار برای دستیابی به هدف جامع، مشخص می گردد.
 • فرهنگ خانوادگی (مشارکتی): تمرکز اصلی این فرهنگ بر درگیری و مشارکت افراد و اعضای سازمان و بر انتظار محیطی می باشد که به‌سرعت نیز تغییر می‌کنند. این نوع فرهنگ بیشتر از سایر فرهنگ‌ها بر نیاز‌های کارکنان به‌عنوان منشأ عملکرد بالا تأکید دارد.
 • فرهنگ بروکراتیک: این فرهنگ داری تمرکز داخلی و جهت‌گیری پایدار برای یک محیط با ثبات می باشد. سازمانی با این فرهنگ از نظری متدولوژیک برای انجام امورش طرفداری می کند. سمبل‌ها، قهرمانان و مراسم از همکاری، سنت و دنبال کردن سیاست‌ها و عملیات به‌عنوان راهی برای دستیابی به هدف‌ها پشتیبانی می‌کنند (امینی و سهرابی، 1389،74).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد