عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

: مدیریت دانش

2-3- مدیریت دانش چیست؟

در سال های اخیر، مدیریت دانش به عنوان یکی از جالب ترین و چالش بر انگیزترین موضوعات مدیریت کسب و کار بوده و دایره کاربرد آن همواره با سایر مباحث عرصه مدیریت، گسترده تر می گردد. مدیریت دانش فرایندی می باشد که به سازمان ها در شناسایی، سازماندهی، انتشار و انتقال اطلاعات مهم و مهارت هایی که بخشی از سابقه سازمان هستند و عموماً به صورت ساختار نیافته در زمان وجود دارند، یاری می‌رساند (ریاحی، 1386) از آنجا که مدیریت دانش ریشه هایی در سیستم های خبره، یادگیری سازمانی و نوآوری دارد، خود به خود ایده جدیدی نیست. مدیران موفق همیشه سرمایه های فکری بهره برده و ارزش آن را تشخیص داده اند. اما این کوشش ها، سازمان یافته نبوده و تضمینی وجود نداشت که دانش به دست آمده به گونه مناسب، برای حداکثر منافع سازمان، به اشتراک گذاشته شده و توزیع گردد (ریاحی، 1386). در حالیکه دانش و سرمایه فکری پایه و اساس شایستگی های اصلی  نیز راهبردی برای عملکرد بهتر می‌باشد. دانش در صورتی تأثیر راهبردی دارد که سازمان بتواند آن را در فعالیت های ارزش آفرینی بهره گیری نموده و از دانش ابزاری برای عملی ساختن فرصت های موجود در بازار رقابتی بهره برداری کند زیرا برای شرکت ها دیگر امکان پذیر نیست که با انجام سریعتر و بهتر کارها مزیت رقابتی خود را حفظ کنند، بلکه مزیت رقابتی هنگامی ‌امکان پذیر می گردد  که کارهایی صورت گیرد و قابل تقلید و توسط دیگران نباشد در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، هم در نظر داشتن دانش موجود و بهره گیری موثر از آن و هم ایجاد ساختاری برای بهره گیری از دانش جدید اهمیت بسیار دارد. سازمانها بایستی به همه امور توجه داشته باشند زیرا مدیریت دانش همچون یک استراتژی کاری همزمان در کل سازمان اقدام می کند و ابزار پیشرفت برنامه کلی یک سازمان به شمار می رود. تعریف مدیریت دانش کار سختی است. نویسندگان مختلف از دیدگاه های مختلف و با رویکردهای متفاوت و انگیزه های گوناگون، به تعریف مدیریت دانش پرداخته اند اغلب، مدیریت دانش به گونه کلی تعریف شده و آن را به عنوان هر آن چیز که که سازمان برای داشتن نحوه ی انجام وظایف و فعالیت هایش نیاز دارد، تعریف کرده اند. این تعریف از مدیریت دانش، شامل دانش رسمی، قوانین برنامه ها و رویه ها و دانش فنی ناملموس، مهارت ها و تجارب افراد می باشد. همچنین تعریف بالا از مدیریت دانش، شامل روش انجام کار توسط سازمان ها، ارتباط، تجزیه و تحلیل جایگاه، ارائه­ی راه حل های جدید برای مسائل و توسعه ی روش های جدید انجام کسب و کار می باشد. علاوه بر آن، تعریف بالا شامل مباحث فرهنگی، قومی و ارزش ها و روابط ارزش ها و روابط با تامین کنندگان و مشتریان نیز هست. ابتدائی ترین تعریف برای مدیریت دانش عبارت می باشد از: یافتن راهی جهت خلق، شناسایی، آشکارسازی، اشتراک و توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند آن (گانت[1] و همکاران، 1379).

مدیریت دانش، یکی از تعریف هایی که از مدیریت دانش به اهل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی عرضه شده می باشد : از آن به عنوان «اقدام مدیریتی» یاد می کند که «سرمایه فکری یک سازمان را به کار می گیرد تا آنرا قادر سازد رسالت و ماموریت خود را تحقق بخشند» (افشاری و نوذری، 1383).

[1] Gant

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت و توصیف وضعیت رهبری تحول آفرین در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

2- شناخت و توصیف وضعیت تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

3- شناخت و توصیف وضعیت مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

4- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-1- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-2- شناخت و توصیف تاثیر مدیریت دانش بر تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان با فرمت ورد