عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

هیرشبرگ[1]، پنج قانون مدیریت دانش را که به هم‌جوشی عقاید منجر می گردد به‌صورت زیر ارائه کرده می باشد:

 • آگاهی‌های لازم را از ارزش دانش مطلوب و میل به سرمایه گذاری در فرایند ایجاد آن به‌وجود آورید.
 • دانش‌کاران کلیدی را که می‌توان برای انجام اقدامات لازم گردآوری نمود، مشخص سازید.
 • بر استعدادهای خلاق و نیز چندگانگی و پیچیدگی تأکید کنید و تفاوت ها را مثبت تلقی کنید.
 • با تشویق و اعطای جایزه، نیاز به دانش آفرینی را کاملاً عیان مطرح سازید و اقدامات دانش آفرینی را به سوی هدفی مشترک هدایت کنید.
 • نمایه‌ها و معیارهای مشخصی را برای سنجش ارزش دانش و موفقیت در فرایند خلق آن به‌کار گیرید و انتظار نداشته باشید ترازنامه‌ها و گزارش‌های مالی، این نوع سنجش‌ها را برایتان انجام دهند (داونپورت و پروساک، 1379، 102).
 1. تطابق، فشارهای محیط پیرامونی، سازمان‌ها را ناگزیر از تغییر می‌سازند. محصولات جدید، رقبا، فناوری‌های جدید و تغییرات اقتصادی و اجتماعی ضرورت خلق دانش را ایجاب می کند. تغییر دادن چیزی که کار می‌کرده و اکنون نیز کار می کند، کاری مشکل می باشد. آرامش و خوش‌خیالی ناشی از موفقیت‌های گذشته، باعث می شوند که شرکت‌ها و سازمان‌ها نتوانند تغییرات پیرامون خود را ببینند. یا آن‌چه را که ممکن می باشد آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، درک کنند. شرکت‌های موفق دهه‌های 1980 – 1970، یکی پس از دیگری با فاجعه روبرو شده‌اند. گستردگی این امر تجارت جهانی را به خود آورده می باشد. امروز سازمان‌ها و شرکت‌ها دریافته‌اند که از طریق خلق دانش می‌توانند با این تغییرات و تهدیدات، سازگار شوند (همان ماخذ، 104).
 2. شبکه‌ها، دانش ممکن می باشد به‌وسیله شبکه‌های غیررسمی و خود سامان یافته در سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به مرور نظام‌مندتر می شوند به وجود آید. محفل‌های علمی، متشکل از افراد مطلع که به دلیل علاقه‌های مشترک گردهم می‌آیند معمولاً از طریق گفتگوهای رو در رو و یا از طریق پست‌های الکترونیکی و شبکه‌های ارتباطی، با یکدیگر ارتباط مستقر می‌کنند تا با تسهیم تخصص‌های خود، معضلات همدیگر را حل کنند. اگر چه کدگذاری این فرایند مشکل می باشد اما آثار آن را می‌توان در عملکرد افراد و سازمان نظاره نمود. شبکه‌ها در غیاب فرایندها و سیاست‌های علمی نظام یافته، مانند همکارانی مهم برای برانگیختن تفکر نوآورانه اقدام می‌کنند.

[1]  Hirshberg

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
 • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد