مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

اجزای مدیریت تحول گرا

آن چیز که که شرکت­های هزاره سوم را از گذشته متفاوت خواهد نمود، این می باشد که چطور مدیران، مسئولیت­های مدیریت تحول‌گرا را انجام می‌دهند. مدیران ارشد بایستی روی رفتار ذی‌نفعان سازمانی بویژه افراد درون سازمان تأثیر بگذارند، یعنی مثل یک مربی اقدام کنند. یک مدیر تحول گرای مؤثر بایستی بداند که رسیدن به موفقیت از طریق همکاری اعضای تیم امکان پذیر می باشد. به گونه کلی اجزای مدیریت تحول‌گرا عبارت‌اند از:

  • تعیین هدف یا رسالت شرکت

تعیین جهت گیری سازمان بر عهده مدیران ارشد سازمان می باشد. نتایج یک مطالعه روی 450 نفر از مدیران اجرایی از 12 شرکت جهانی نشان داد که توانایی تدوین یک رسالت ملموس (قابل فهم)، ارزش­ها و استراتژی برای شرکت­ها مهمترین شایستگی قابل توجه از بین مهارت­های حساس یا حیاتی برای مدیران جهانی می باشد که بتوانند آینده را از آن خود کنند. رسالت (مأموریت)، تسهیل کننده پیشرفت سازمانی می باشد. یک هدف روشن به سازمان اجازه کوشش­های یادگیرنده را برای افزایش مزیت رقابتی می‌دهد (حقیقی فرد، 1389).

  • بهره‌برداری و حفظ شایستگی­های اساسی

منابع و توانایی­های ناشی از نوآوری­ها، رقبا و تغییرات پیوسته و انقلاب­های تکنولوژیکی شایستگی­های اساسی هستند. در هزاره سوم توانایی بهره‌برداری و توسعه شایستگی­های اساسی ارتباط نزدیکی با موفقیت سازمان دارد. شایستگی­های اساسی سازمان، منابع ارزشمند کمیاب و گران و غیر قابل تقلیدند. سرمایه فکری یا دانشی هر سازمان منحصر به فرد می باشد و بر روی انتخاب­های مدیران تحول گرا سازمان زمانی که از شایستگی­های اساسی در رقابت بهره گیری می‌کنند، تأثیر دارد. اشتراک متقابل دانش و یادگیری ناشی از آن، شایستگی­های اساسی سازمان را به شکل تاثیر پرورش می‌دهند.

 

 

سرمایه انسانی، دانش و مهارت­های کل نیروی کار یک شرکت می باشد. مدیران تحول گرا، کسانی هستند که افراد یک سازمان (اتباع سازمان) را منابع حیاتی می‌دانند که بسیاری از شایستگی­های اصلی سازمان را می‌سازند و در صورت بهره‌برداری موفق از آن­ها، یک مزیت رقابتی مهم به شمار می‌طریقه. در اقتصاد جهانی، سرمایه گذاری­های زیادی توسط شرکت­ها بر روی منابع انسانی بایستی صورت بگیرد، زیرا همه مزایت­های رقابتی از آن ناشی می شوند. اهمیت سرمایه گذاری­های آموزشی بر روی افراد سازمان،

سوالات یا اهداف پایان نامه :

-4-1 هدف اصلی:

تعیین ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

1-4-2 اهداف فرعی:

1-تعیین ارتباط بین مدیریت کاریزماتیک و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

2-تعیین ارتباط بین ایجاد انگیزه فکری و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

3-تعیین ارتباط بین ملاحظات فردی مدیر و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه  با فرمت ورد