مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

ریسک :

زندگی امروز در حالی ادامه می‌بایستی که سایه افکنی شرایط عدم اطمینان بر کلیه امور به علل مختلف فرآیند تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته می باشد. تغییرات قیمت کالاهای اساسی، تغییر نرخ ارز، تغییر نرخ سود و هم چنین تغییر قیمت سهام، مواردی هستند که سازمان های امروزی دائما با آنها دست به گریبانند. این تغییرات در کنار سایر تغییرات محیطی سازمان ها باعث ظهور نظریات جدید علمی در حوزه مدیریت شده می باشد، تا آنجا که نظریه آشوب مطرح گردید. سازمان ها را در محیطی مملو از پیچیدگی و در عین حال قابل مدیریت تصویر کرده می باشد. در جامعه امروزی تقریبا تمام افراد به نحوی با این مفهوم آشنایی دارند و اذعان میکنند که کلیه شئونات زندگی با ریسک مواجه می باشد. ریسک در زبان عرف عبارتند از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید  و هر چقدر این عدم اطمینان بیشتر باشد اصطلاحا گفته می گردد ریسک زیادتر می باشد. ریسک در تعریف عام، احتمالی می باشد که یک کنش یا بی کنشی مشخص منجر به زیان یا برونداد‌ها و پیامدهای ناخوشایند و ناخواسته گردد. تقریبا همه ی کوشش های بشری دربردارنده درجاتی از ریسک می باشد. با این حال بعضی از آنها ریسک های بیشتری را به همراه دارند. در ادبیات مالی ریسک را می‌توان به صورت رویداد های غیر منتظره که معمولا به صورت تغییر در ارزش دارایی ها یا بدهی ها می باشد تعریف نمود.

با مراجعه به منابع مختلف علمی تعاریف متعددی از ریسک می‌توان پیدا نمود که هر کدام از این تعاریف بسته به بعد یا زاویه دید خود، تعاریف متفاوتی از ریسک ارائه کرده اند .

فرهنگ وبستر ریسک را “در معرض خطر قرار گرفتن ” تعریف کرده می باشد. فرهنگ لغات سرمایه گذاری نیز ریسک را زیان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه می باشد می داند. گالیتز[1] (1960) ریسک را هر گونه نوسانات در هر گونه عایدی می داند تعریف مذکور این مطلب را روشن می کند که تغییرات احتمالی آینده برای یک شاخص چه مثبت و چه منفی ما را با ریسک مواجه می سازد. گلیپ[2] (1980) ریسک را این چنین معرفی می کند. هر پدیده ای که بتواند نتیجه ای حاصل از آن چیز که سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد ریسک نامیده می باشد. اولین بار هری مارکویتیز [3] (1991) بر اساس تعاریف کمی ارائه شده شاخص عددی برای ریسک معرفی نمود. وی ریسک را انحراف معیار چند دوره‌ای یک متغیر تعریف نمود. در فرهنگ مدیریت رهنما در تعریف ریسک آمده می باشد :ریسک عبارتند از هر چیزی که با حال و آینده دارایی یا توان کسب در آمد شرکت، موسسه یا سازمانی را تهدید می کند. وستون و بریگام (2001) در تعریف ریسک دارایی نیک[4] لز (2004) مفهوم ریسک را ابعاد مختلف مد نظر قرار داده و ان را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می کند. وی معتقد می باشد واژۀ ریسک به احتمال ضرر،

[1] galitz

[2] glip

[3] Markowitz

[4] nickles

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کارایی شرکت های بورسی با بهره گیری از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

1-3-2.اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه اندازه کارایی و اندازه عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA  با فرمت ورد