عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین توجه مشتریان نسبت به تبلیغات و اندازه ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس

جاذبه احساسی

پیش روی جاذبه منطقی جاذبه احساسی قرار دارد. در تبلیغ با جاذبه احساسی بر خلاف تبلیغ با جاذبه منطقی، کوشش در تحریک احساسات فرد و برانگیختن آن و رسیدن به مقصود از این طریق می باشد.در بعضی از مطالب مربوط به تبلیغات(بلچ ،1998) تبلیغ با جاذبه خنده و با جاذبه ترس را زیر مجموعه جاذبه احساسات می دانند.

هدف تبلیغ با جاذبه احساسات عبارت می باشد از ایجاد و برقراری ارتباط بین کالا و مصرف کننده،که آن را استراتژی اتصال نیز می گویند.تبلیغ با جاذبه احساسات احتمال درک بهتر پیام را برای مخاطب فراهم می آورد و بیشتر در ذهن مخاطب حک شده و باقی می ماند و بیشتر فرد را با کالا درگیر می کند (سولومون،1999).

تبلیغ با جاذبه احساسات در عین حال ممکن می باشد اثر بهتری بر روی فرد بگذارد،با این همه نمی توان از طریق آن اطلاعات مفید و کافی و مناسبی را در خصوص کالا به مخاطب انتقال داد(سولمون،1999).

 

ج:جاذبه خنده و طنز

تبلیغ با جاذبه خنده و یا ترس هر دو زیر مجموعه تبلیغ با جاذبه احساسات می باشد و یا به تعبیری تبلیغ احساسی می باشد(محمدیان،1379). تبلیغاتی که با محتوای خنده ارایه می شوند در زمره بهترین تبلیغات هستند که شهرت زیادی در بین تبلیغات دارند.این تبلیغات بیشتر ازهمه به نمایش در می آیند و بیشتر نیز به یاد آورده می شوند.

تبلیغ با محتوای خنده به دلایلی بیشتر بهره گیری می گردد مانند اینکه پیامهای مفرح در جلب و جذب مشتریان وایجاد تمایل در آنها نسبت به تبلیغات جدی اثربخش تر می باشد.این نوع تبلیغ با تغییر توجه و ایجاد احساس مثبت در مخاطب اثربخشی پیام را افزایش می دهد.این احساس می تواند سبب گرایش افراد به سمت کالا گردد(ساموئل و استرنسال،1973).

 

 

د: جاذبه ترس

بازاریابان بعضی از مواقع در پیام های خود از جاذبه ترس بهره گیری می کنند تا از این طریق در مخاطب نگرانی به وجودآورند و آنها را تحریک به انجام یا عدم انجام کاری کنند (سولومون،1999). بعضی از تبلیغات به مخاطرات فیزیکی تصریح می کند و یا سایر عواقب منفی که ممکن می باشد در صورت عدم تغییر رفتار و یا توجه فرد رخ دهد.پیامهای ترس آور همچنین ممکن می باشد به این شکل اقدام کند که اگر فرد رفتار خاصی را اتخاذ نکند ممکن می باشد به پیامدهای بدی مبتلا گردد. پیام­های ترس آور ممکن می باشد که افراد را ترغیب به عدم بهره گیری از کالای خاصی بکند (بلچ،1998).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین ارتباط بین توجه افراد نسبت به تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین باورهای اقتصادی افراد نسبت به تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

2- تعیین ارتباط بین مزایای اجتماعی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

3- تعیین ارتباط بین باورهای اخلاقی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

4- تعیین ارتباط بین باورهای قانونی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

5- تعیین ارتباط بین مفید بودن شخصی تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین توجه مشتریان نسبت به تبلیغات و اندازه ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس  با فرمت ورد