عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

2-3-8 حسابرسی مستمر

ظهور تکنولوژی هایی که قابلیت ها را افزایش می دهد و موج رسوائیهایی که از شرکتها و سازمان ها به وجودمی آید، تقاضای بیشتری را جهت تکنولوژی طراحی سیستم های جدید سنجش و اطمینان مستمر ( Continuous Assurance) موجب می گردد.

مقصود از حسابرسی مستمر روشی می باشد که حسابرسان را قادر می کند همزمان با وقوع یک رویداد یا مدت زمان کوتاهی بعد از آن، در خصوص موضوعات مرتبط با این رویداد که مدیریت سازمان، مسئولیت آن را به عهده دارد، گزارش ارائه نماید( CICA/AICPA. 1999به نقل از صالحی،61،1384).

حسابرسی مستمر بهتر می باشد به عنوان کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی مدرن جهت حسابرسی تعریف گردد. حسابرسی مستمر،گام دیگری درمسیر تکامل حسابرسی مالی از روشهای دستی به روشهای مبتنی بر سیستم می باشد ( Kuhn & Sutton, 2009,7).

نیاز به ” اطمینان” در اقتصاد جدید که مبتنی بر زمان بلادرنگ (  Real Time) می باشد تشدید گردیده می باشد. با وجود سازمان های پیچیده که عملیات آن ها به صورت یکپارچه و یا پیوسته انجام می گردد و وجود مجموعه ی بیشتری از قوانین و قواعد، پوشش دادن این حجم اطلاعات با سیستم حسابرسی سنتی صورتهای مالی امکان پذیر نیست. بعلاوه با بحرانهایی که به علت اتکاء بیش از حد به تکنولوژی به وجودآمده، نیازهای جدیدی در خصوص ایجاد اطمینان از مواردی مانند تغییرات در محیط و صنعت، وجود و اثربخشی کنترل ها و ریسک منابع انسانی و سایر موارد احساس می گردد  (  Vasarhelyi & et al,2003به نقل از صالحی،1384،62).

در حسابرسی مستمر لازم می باشد حسابرس بتواند نظارت مستمری بر سیستمهای صاحبکار اعمال کند. در مورد بعضی از صاحبکاران بزرگ ممکن می باشد حضور همواره حسابرس در محیط صاحبکار ضرورت یابد. در مورد سایر صاحبکاران ممکن می باشد نوعی دسترسی به سیستمهای صاحبکار از محل دفتر کار حسابرس ضرورت پیدا کند.بهره گیری از روشهای حسابرسی کامپیوتری به مقصود ارتقای سطح کارایی حسابرسی امری ضروری به نظر می رسد، چه در غیر اینصورت ممکن می باشد انجام عملیات،با بهای تمام شده و صرف زمان بیشتری همراه باشد(فرقاندوست حقیقی،1385، 78).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید