مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

جهت گیری استراتژی

2-3-1. مفهوم استراتژی و تاریخچه آن

در زبان فارسی به استراتژی، “سوق الجیشی” یا “راهبرد” گفته می گردد که در واقع از کلمه یونانی STRATEGIA گرفته شده که مفهوم هنر سرداری یا سپهسالاری می باشد. اولین متفکر بزرگی که به اندیشه استراتژیکی شکل داد یک فیلسوف چینی بنام “سون تسو” بود که رساله اش را در400 سال قبل از میلاد مسیح تحت عنوان هنر جنگ نگاشته و “پدر استراتژی” شناخته شده می باشد. این فیلسوف استراتژی را در اصطلاح نظامی، هنر و فن طرح ریزی، ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف می کند. بنیان گذار اصلی استراتژی در قرن نوزدهم “کارل فون کلا ئوزوتیس” بود که استراژی را هنر کاربرد نیرو برای دستیابی به اهداف جنگ تعریف می ‌کند. برداشت کلائوزوتیس از استراتژی که بین وسیله و هدف جنگ ارتباط عقلایی مستقر می کند در این گفته مشهود که “جنگ چیزی غیر از ادامه سیاست نیست” منعکس می باشد (داوری،1382: 9). استراتژی در زمان پریکلس به معنای مهارت مدیریت بکار رفته می باشد. در زمان اسکندر این واژه به عنوان مهارت در به کار گیری نیرو ها برای غلبه بر مخالفان و ایجاد نظام حکومتی متحد مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. تغییری که از زمان ناپلئون بجا مانده به این شکل می باشد که استراتژی علم حرکات و طرح های نظامی یا دانش جنگ و تهیه طرح ها و خط مشی واحد های نظامی می باشد. ماکیاولی 1952، اصطلاحات استراتژی نظامی را به صحنه سیاست وارد نمود و جلب و حفظ طرفداری های سیاسی را محور تدوین استراتژی قرار داد (محمود زاده، 1380: 18).

انقلاب صنعتی در اروپا سبب تحول مفهوم سنتی استراتژی گردید. اختراع ماشین بخار و سایر پیشرفت های صنعتی موجب سرعت جابجایی بشر و کالا گردید. تحول در امر مخابرات باعث گردید که فرماندهان نظامی بتوانند نیروها را بهتر کنترل کنند. انقلاب در مدیریت امکان سازماندهی، آموزشی و تجهیز و جابجایی قدرت های عظیم نظامی را در شرایط جدید فراهم آورد و وقوع انقلاب اجتماعی نیز طرز تفکر و شیوه های هدایت و کنترل استان ها را دگرگون ساخت. پس در سال های اولیه قرن بیستم شاهد تلقی های جدید و متفاوتی از استراتژی بودیم. دو متفکری که در تئوری های این دوره تأثیر مهمی داشتند “آلفرد ماهان” و “هانس دلبروک” بودند که بر ارتباط نزدیک جنگ و سایت تاکید کردند. به علاوه آنان به اهمیت جایگاه جغرافیایی، مبانی اقتصادی و سیاست دولایت به مثابه عوامل مشخص کننده استراتژی و متناسب کننده اعمال استراتژیک برای متناسب بودن با زمان و نیازهای معین توجه داشتند. این طرز تفکر را “ژنرال لی آمریکایی”، “ژنرال گرافت”، “ژنرال شرین” و “فوم مولکته” در جنگ های داخلی ایالت شمالی و جنوبی آمریکا و جنگ بین فرانسه و پروس آزمون و ارزیابی کردند (داوری، 1380: 11).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اهداف علمی:

مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات

  • اهداف عملی:

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری از طریق مدیریت دانش و گرایش استراتژیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد  با فرمت ورد