عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

) فرهنگ در سازمان‌های قدرت‌مدار

قبل از توصیف ویژگی‌های فرهنگی سازمان‌های قدرت‌مدار لازم به‌ذکر می باشد که با این موضوع تأکید گردد که به‌مقصود یکسان‌سازی مفاهیم، واژه‌های نظامی و انتظامی با وجود تفاوت‌هایی که در سطوح مفهومی و عملیاتی دارند به‌عنوان مصادیق سازمان‌های قدرت‌مدار شناخته شده‌اند. به‌عبارت دیگر گرچه واحدهای انتظامی و نظامی دو زیرساخت متفاوت دارند به‌طوری که واحدهای نظامی براساس سلسله مراتب برای کوچک‌ترین موضوع، کسب تکلیف می‌کنند در صورتی که مأمور انتظامی در انظار عمومی ملزم به تصمیم‌گیری سریع می باشد، لکن از آن‌جایی که مأمور انتظامی نیز بر اساس رویه‌ها و دستورالعمل‌های خاص و مشخص‌ شده‌ای اقدام می‌کنند، پس می‌توان گفت فعالیت‌های نیروی انتظامی نیز به کمک دستورالعمل‌هایی که در ستاد تدوین می گردد، متناسب و تابع سلسله مراتب قرار می‌گیرند به‌طوری که هر دو آن‌ها با وجود وجه افتراق‌هایشان، سازمان‌هایی سلسله مراتبی و تابع ساختار و قدرت رسمی هستند.

فرهنگ سازمان با مجموعه گسترده‌ای از متغیر‌های سازمانی در ارتباط می باشد و به‌عنوان متغیر مستقل و یا وابسته در پژوهش‌های متعددی به آن نگریسته شده می باشد. به‌عنوان مثال ساختار یکی از تعیین کننده‌های فرهنگ، و فرهنگ یکی از عوامل محتوایی تأثیرگذار بر ساختار سازمان می باشد. هر دوی آن‌ها سازوکارهایی برای هماهنگی در سازمان هستند. ساختارها به وظایف و فعالیت‌های افراد جهت می‌دهند و آن‌ها را در راستای مأموریت و اهداف سازمانی یکپارچه می‌کنند و فرهنگ نیز با در نظر داشتن ارزش‌ها و رفتارهای  افراد در سازمان به‌طریقی دیگر به‌این مهم می‌پردازد. شاید بتوان پیوند مفهومی ساختار و فرهنگ را بدین‌گونه تشریح نمود که افراد از طریق فعالیت‌ کردن با یکدیگر درصدد تحقق چشم‌انداز و اهداف استراتژیک سازمان هستند، پس هم در ساختار و هم در فرهنگ سازمان، کارکنان به‌دنبال پیداکردن روش‌های مشخصی هستند که بتوانند ابهامات، عدم قطعیت‌ها و معضلات مختلف محیطی را کاهش دهند و چارچوب نظام‌مندی برای افزایش عملکرد سازمانی فراهم نمایند. هیچ‌یک از این دو نمی‌توانند جایگزین دیگری شوند و هردوی آن‌ها ضروری هستند. به هر اندازه که  سازمان به‌سمت  ساختار محوری پیش می‌رود به همان اندازه قدرت فرهنگ سازمانی غیر رسمی کمتر و فرهنگ سازمانی رسمی که در آن قوانین و مقررات، سلسله مراتب، رویه‌ها مهم هستند تقویت خواهد گردید. این‌که کدام یک از این دو بایستی تأثیر مهم‌تری در سازمان داشته باشند به‌عوامل درونی و بیرونی متعددی ارتباط دارد و هیچ الگوی مشخص و تجویزی در این زمینه وجود ندارد. به‌‌عنوان مثال عواملی از قبیل پیچیدگی وظایف و پراکندگی کارکنان باعث افزایش عدم قطعیت در سازمان می گردد که بر این اساس ممکن می باشد در یک سازمان با ساختار وتعهد بالا، فرهنگ‌های متفاوتی اشاعه داشته باشد و بالعکس در فرهنگ مشخصی ساختارهای متفاوتی رشد یابند. پس فرهنگ یکی از متغیرهای محتوایی تأثیرگذار بر ساختار می باشد. البته فرهنگ هم بر ساختار تأثیر می‌گذارد و هم از آن تأثیر می‌پذیرد. به‌عبارت دیگر بین این دو متغیر ارتباط دوطرفه هست و هر دوی  آن‌ها به‌صورت رسمی و غیررسمی درصدد تحقق اهداف سازمانی هستند. از طرف دیگر ارتباط بین فرهنگ سازمانی با سبک تصمیم‌گیری، نوآوری، به‌کارگیری مدیریت دانش و اثربخشی کارت امتیاز متوازن در پژوهش‌های مختلف تأئید گردیده می باشد (امینی و همکاران، 1390، 12).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
  • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد