مطالعه ارتباط بین توجه مشتریان نسبت به تبلیغات و اندازه ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس

7 هدف گذاری در تبلیغات

هدف های ما طرح ونقشه کلی هستند که اندیشه ما را هدایت می کنند( رابینز،1377)

برای کلمه هدف در متون مدیریتی و بازرگانی مفاهیم بسیاری هست که مسئله هدف یکی از مسایل بسیار اساسی و مهم در هرعلمی به ویژه علم مدیریت و مدیریت استراتژیک می باشد حتی شاید بتوان ادعا نمود که در مورد آن بیش از هر مفهوم ، در برنامه ریزی بحث ونظروجود دارد .

به ویژه دربرنامه ریزی تبلیغاتی ، برنامه ریزی رسانه ای ، برنامه ریزی نام ونشان سازی این مساله بسیار جای بحث وبررسی دارد .

اهداف تبلیغاتی مقاصدی هستند که سیستم مدیریت تبلیغات در جهت آنها حرکت می کند. ورودی­ها ، فرایندها و خروجی­های یک کمپین تبلیغاتی همگی در راستای رسیدن به اهداف اقدام می­کنند (محمدیان،1377).

اهداف تبلیغاتی همگی در راستای رسیدن به اهداف اقدام می­کنند. اهداف تبلیغاتی مناسب منعکس کننده مقصود یک سازمان هستند. به بیانی دیگر مستقیماً از ماموریت سازمان منتج می شوند.

هدف­ها را بایستی به دو دسته هدف­های بلندمدت و کوتاه مدت (سالانه) تقسیم نمود. به گونه مثال می­توان هدف بلندمدت تبلیغات  سایت آمازون را دستیابی به مخاطب بیشتر و بدست آوردن بازار هدف گسترده تر و هدف کوتاه مدت از تبلیغات خود را فروش بیشتر برای دوره­های کوتاه مدت عنوان نمود.

هدف­های تبلیغاتی، اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت بایستی دارای ویژگی­های زیر باشند :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- چالشگر

اهداف تبلیغاتی بایستی چالش برانگیزبرای مخاطبان و کارکنان باشد و دستیابی به آنها به سادگی میسر نباشد تا در کارکنان و مخاطبان انگیزه لازم و پایدار ایجاد کند. پیام­های تبلیغاتی بایستی بتوانند انگیزه­ها و نیازهای نهفته مخاطبان را تحریک کنند وحتی بتوانند انگیزه ها و نیازهای جدیدی را ایجاد کنند .

2- قابل سنجش

اهداف تبلیغاتی بایستی طوری باشند که بتوان اندازه دستیابی به آنها را به صورت کمی ارزیابی نمود.

3- با ثبات

یعنی در یک دوره زمانی معقول، معنی­دار باشند. اهداف تبلیغاتی نباید  دور از ذهن و متغیر باشند بایستی برای مخاطبان و خود بایستی شرکت با ثبات و معنی دار باشد .

 4-روشنی

اهداف تبلیغاتی بایستی به روشنی و با دقت مشخص کند که در چه حالتی محق می­گردد (بلچ،1998) .

ویژگی­های دیگری نیز برای اهداف مانند: قابل قبول، انعطاف پذیر، مناسب، قابل فهم و دست یافتنی ذکر گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین ارتباط بین توجه افراد نسبت به تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

 

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین باورهای اقتصادی افراد نسبت به تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

2- تعیین ارتباط بین مزایای اجتماعی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

3- تعیین ارتباط بین باورهای اخلاقی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

4- تعیین ارتباط بین باورهای قانونی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

5- تعیین ارتباط بین مفید بودن شخصی تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین توجه مشتریان نسبت به تبلیغات و اندازه ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس  با فرمت ورد