مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وظایف مدیریت

اندیشمند فرانسوی هنری فایول برای یک مدیر پنج وظیفه قائل می باشد برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، هماهنگی و کنترل(مشبکی،1388). امروزه وظایف مدیر را چهار مورد زیر می‌دانند:

برنامه‌ریزی :تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کارهایی بایستی انجام گیرد.

  • سازماندهی: سازماندهی فرآیندی می باشد که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروه‌های کاری و هماهنگی میان آنان، به مقصود کسب اهداف صورت می‌گیرد.
  • هدایت و رهبری: این وظیفه یعنی کوشش مدیر برای ایجاد انگیزه و رغبت در زیردستان جهت دست یافتن به اهداف سازمان.
  • کنترل: کنترل کوشش منظمی می باشد در جهت رسیدن به اهداف استاندارد، طراحی سیستم بازخورد اطلاعات، مقایسه اجزای واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و سرانجام تعیین انحرافات احتمالی و سنجش ارزش آنها بر طریقه اجرایی که در بر گیرنده حداکثر کارایی می باشد (الوانی،1389).

2-1-4 تعاریف و مفاهیم مدیریت تحول گرا

امروزه برای توجیه اجتناب ناپذیر بودن پدیده تغییر در سازمان­ها و ضرورت چاره اندیشی در جهت تطبیق سازنده و صحیح با تغییرات از دیدگاه «آبهای ناآرام» بهره گیری می گردد. این دیدگاه سازمان را قابل تشبیه به قایقی می‌داند که بایستی از یک رودخانه پرتلاطم بگذرد که جریان آب آن همواره طوفانی می باشد. در این حالت آن چیز که وضع را بدتر می کند این می باشد که کسانی بر این قایق سوارند که پیش از این همکاری نداشته‌اند و هیچکدام پیش از این از این رودخانه عبور نکرده اند. در مسیر رودخانه، پیچ و خم­ها و سنگ­های درشتی قرار دارد که قایق به گونه غیر منتظره با آنها برخورد می کند، مقصد قایق نیز بدرستی مشخص نیست، هر چند وقت یکبار هم تعدادی افراد جدید بر این قایق سوار می شوند و عده‌ای هم قایق را ترک می‌کنند (لاکت،1374).

تحول گرایی، موفقیت و اثربخشی مدیران دقیقا به دانش و مهارت­های آنان به عملکرد فردی و حرفه ای مدیران در چالش­ها برای رفع معضلات و تحقق هدف­ها و کارایی سازمانی مستقیما به اندازه درک و درجه آگاهی آنان بستگی دارد (زمردیان،1382).

به گونه کلی می توان مدیریت تحول گرا توانایی شخصی برای پیش بینی، ساخت آینده، انعطاف پذیری، تفکر استراتژیک و کار با دیگران که فرصت­های متغیری را برای ایجاد یک آینده قابل وصول برای سازمان­ها شناسایی می کند (دوکت و مک فارلان،2003).

مدیریت تحول گرا مدیریت تعاملی و دو سویه­ای که به دنبال ایجاد انگیزه های بالقوه در پیروان و ارضای نیازهای بالاتر آنان می باشد (دوکت و مک فارلان،2003).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

-4-1 هدف اصلی:

تعیین ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

1-4-2 اهداف فرعی:

1-تعیین ارتباط بین مدیریت کاریزماتیک و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

2-تعیین ارتباط بین ایجاد انگیزه فکری و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

3-تعیین ارتباط بین ملاحظات فردی مدیر و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه  با فرمت ورد