عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

ابعاد مدیریت تحول گرا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیریت تحول گرا، تعاملی و دوسویه می باشد (مکفارلان و داکت[1]، 2003). که از طریق تاثیر بر زیر دستان و الگو قرار گرفتن مدیر توسط کارکنان توانایی نفوذ بر آنان را پیدا می کند. برای مدیریت تحول گرا ویژگی­های زیر در نظر گرفته می گردد:

الف- ملاحظات فردی

ملاحظات فردی مرتبط با رفتارهای مدیر تحول گرا، در ارتباط به رفتار با افراد، به عنوان مشارکت کنندگان مهم به محیط کار می باشد. مدیرانی که از این شیوه مدیریت بهره گیری می کنند، ملاحظاتی برای نیازهای کارکنانشان نشان می دهند و آماده‌اند تا توسعه رفتار محیط کار مناسب را تشویق و مربیگری کنند.

ب- انگیزش الهامی

افزایش هشیاری کارکنان درمورد رسالت و بینش سازمان و تشویق دیگران در شناخت و تعهد به آنها، جنبه اصلی شیوه انگیزش الهامی مدیریت تحول گرا می باشد. انگیزش الهامی، به اصل وجودِ (ماهیت) سازمانی می پردازد، تا به شخصیت رهبر. رهبرانی که از انگیزش الهامی به عنوان رفتار رهبری بهره گیری می کنند، ایده ها و بینش خود را به کارکنانشان با شیوه های واضحی منتقل کرده، کارکنان را تشویق می کنند تا فراتر از استانداردها توسعه یابند و پس خود آن­ها و سازمان رشد و توسعه یابد.

ج- تأثیر آرمانی

تأثیر آرمانی، رفتاری می باشد که پیروان را به بهره گیری از مدیرانشان به عنوان الگو تشویق می­کند. اصطلاح دیگری که برای تشریح این شکل مدیریت بهره گیری شده، کاریزما می باشد. در مرکز و هسته تأثیر ایده‌آل، ایجاد ارزش هایی قرار دارد که الهام‌آور و معنادار هستند و حس هدفمندی را در افراد ایجاد می­کنند.

مدیرانی که در تأثیر آرمانی بالا هستند، همچنین حس قوی ثبات کنترل عاطفی دارند. آنها عقیده دارند که تغییر و متحول کردن پیروانشان از راه ارتباطات، الگو دهی تأثیر و تشویق، استراتژی­های مناسب برای رسیدن به مأموریت و هدف­های سازمان می باشد.

به گونه اختصار، شاخص­های اصلی تأثیر ایده‌آل، عبارتند از: الگودهی، ایجاد و تشریح ارزش­ها، مهم و معنی‌دار بودن، حس هدفمندی، اعتماد و اطمینان به پیروان، عزت نفس، حس کنترل عاطفی وخود سازمانی(خود تعیینی) (سانتورا و ساروس[2]، 2001).

[1]  Macfarlane & Duckett

[2]Santora & Sarros

سوالات یا اهداف پایان نامه :

-4-1 هدف اصلی:

تعیین ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

1-4-2 اهداف فرعی:

1-تعیین ارتباط بین مدیریت کاریزماتیک و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

2-تعیین ارتباط بین ایجاد انگیزه فکری و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

3-تعیین ارتباط بین ملاحظات فردی مدیر و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه  با فرمت ورد