عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

متغیرهای خروجی :

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام عادی (ROE):

= نسبت بازده حقوق صاحبان سهام عادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف مدیریت قاعدتا تحصیل حداکثر بازده برای سرمایه گذاری سهامداران عادی در واحد انتفاعی می باشد .پس نسبت بازده حقوق صاحبان سهام عادی، بهترین معیار یگانه برای سنجش موفقیت  واحد انتفاعی در دستیابی به هدف مزبور به شمار می رود .

نسبت جمع دارایی ها (ROI):

این نسبت از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی ها به دست می آید .

نسبت بازده جمع دارایی ها =

نسبت بازده جمع دارایی ها، بازده بعد از احتساب مالیات بر درآمد شرکت را از لحاظ سهامداران و اعتبار دهندگان در مقایسه با جمع سرمایه گذاری های آنان نشان می دهد. به تعبیری دیگر نسبت مزبور بازده ای می باشد که واحد انتفاعی برای کلیه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تحصیل کرده می باشد .

نسبت  حاشیه سود : 

این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش کل به دست می آید.

= نسبت حاشیه سود

این نسبت قادر می باشد که دیدگاه عمیق تری به کارایی مدیریت در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. این نسبت به جای در نظر گرفتن این مدیریت شرکت، چه اندازه از دارایی ها، سهام و سرمایه گذاری های شرکت های به دست آورده، مقدار پولی را که شرکت از تمام در آمد حاصل از فروش محصولات دارایی ها و سرمایه گذاری ها به دست خواهد آورد مورد توجه قرار می دهد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کارایی شرکت های بورسی با بهره گیری از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

1-3-2.اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه اندازه کارایی و اندازه عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA  با فرمت ورد