مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

. تولید دانش

تولید دانش، این ترکیب بدیع که چندان زمانی از ضرب آن نمی گذرد، به نظر می رسد در حال حاضر دغدغه بزرگی را تشکیل دهد. دولت ها و ملت هایی که مثل اینکه به تازگی از تأثیر پژوهش در مستقر کردن تعادل اقتصادی، افزایش قدرت سیاسی و نظامی، نفوذ فرهنگی و در نهایت رفاه و بهزیستی مردم خود آگاه شده اند، اهتمام بسیاری را برای تولید دانش به کار می زنند (افشار زنجانی، 1387). جامعه‌ شناسان علم بر اهمیت ارتباطات به عنوان سازوکار اصلی تکوین و تولید علم تأکید کرده اند وپیشرفت علم را بازتابی از نظام ارتباطی آن می دانند. ارتباطات علمی در درون‌ سازمان های آموزشی و پژوهشی و نیز فراتر از مرزهای نهادهای مزبور، همواره یکی از عوامل‌ تأثیرگذار بر تولید و گسترش دانش بوده می باشد. این ارتباطات زمینهء ایجاد انسجام و هماهنگی‌ در جامعهء علمی، تعامل دیدگاه ها ترکیب ایده ها و ایجاد نظریه های جدید، گسترش‌ رویکردهای بین رشته ای و ایجاد رشته های جدید دانش، برقراری روابط بین نهادی در علم و کاربرد نتایج علم در صنعت و تکنولوژی و در نتیجه تحول ساختاری نهاد علم و بازسازی‌ مداوم سیستم‌ های بنیادی دانش را فراهم می آورند. گیبونز و در کتاب تولید جدید دانش از چرخش کلی در شیوه جست و جوی دانش سخن می‌گویند. به نظر آن ها فعالیت پژوهشی جدیدی ظهور کرده می باشد که از انسجام متفاوتی برخوردار می باشد. شیوه دوم، از تولید دانش«مبتنی بر رشته» که در دانشگاه ها رایج می باشد، یعنی از شیوه یک، فرق دارد. زمینه اکتشاف، تأثیر رشته، آمیزه مهارتی پژوهشگران و اشکال سازمان، مسئولیت اجتماعی و بازاندیشی محققان و کنترل کیفیت در این دو شیوه با همدیگر تفاوت دارد. شیوه دوم فرارشته‌ای  می باشد و نه تنها مساهمت های رشته ای را فراهم می‌ آورد بلکه در ورای آن‌ ها چارچوب های جدیدی را مطرح می کند. این شیوه با ناهمگونی مهارت ها، ترجیح سلسله مراتب کوتاه تر و ساختارهای سازمان موقتی مشخص می گردد و از لحاظ اجتماعی مسئول تر و بازاندیش تر می باشد. گیبونز  علل ظهور شیوه جدید تولید دانش را مورد بحث قرار می‌دهد: با وجود موفقیت برجسته شیوه اول، در طی سال ها تعداد دانش‌آموختگان در زمینه امور پژوهشی و بعضی از مهارت های تخصصی چنان افزایش پیدا نمود که امکان جذب آنها در ساختار رشته ای دانشگاه ها وجود نداشت. بعضی از این افراد در آزمایشگاه های دولتی و بخش صنعت جذب شدند و سایرین نیز آزمایشگاه‌ ها، هسته های فکری و دفاتر مشاوره ای خود را تأسیس کردند. در نتیجه تعداد اماکنی که در آن ‌ها پژوهش کیفی میتوانست انجام گردد افزایش پیدا نمود. این افراد و سازمان‌ های آن ‌ها منابع فکری و زمینه اجتماعی شیوه جدید تولید دانش را شکل دادند. توسعه حمل و نقل و تکنولوژی اطلاعات ظرفیت تعامل این مکان‌ ها را فراهم نمود. تعامل بین این مکان‌ های دانش به انفجاری در تعداد پیوستگی‌ های متقابل و ترکیب‌ های ممکن دانش و مهارت انجامید. نتیجه این فرایندها را می‌ توان به عنوان یک نظام تولید دانش دارای توزیع اجتماعی توصیف نمود که در آن ارتباطات فزاینده ‌ای در سراسر مرزهای نهادی موجود رخ می‌ دهد. برآیند این وضعیت، شبکه ای می باشد که گره ‌های آن اکنون در سراسر جهان کشیده شده و ارتباط و پیوستگی آن روز به روز افزایش می ‌یابد. زمینه ‌های کاربرد غالبا مکان‌ هایی برای مسائل فکری چالش برانگیزند؛ درگیری در شیوه دوم اجازه دست یابی به این مسائل و وعده‌ های همکاری نزدیک با متخصصانی با مایه‌ ها و دورنماهای متنوع را می دهد(قانعی راد، 1381). در واقع خلق دانش فرآیندی بی پایان می باشد که شامل خلق ایده های جدید، شناخت الگوهای تازه، ترکیب قواعد جدا از یکدیگر و ایجاد فرآیند های جدید به مقصود ایجاد و خلق دانش می باشد. همه ابزار های مشارکتی که در جهت به دست آوردن دانش مورد بهره گیری قرار می گیرند، در خلق دانش موثرند. کتابخانه و بخش اسناد به عنوان منابع دانش تأثیر مرکزی دارند. توانایی سازمان در به وجود آوردن و تولید دانش، ابزار خوبی برای خلق دانش می باشد(نوری و همکاران، 1388). برای خلق دانش راهکارهای مختلفی هست. نرم افزار های شبیه سازی موجود، روش های تحلیلی جدید و ابزار سخت افزاری مانند مواردی می باشد که به تولید و رشد دانش کمک شایانی نموده می باشد. در ادامه به مطالعه یکی از ابزارهای جدید تولید دانش می پردازیم که طبق گفته دانشگاه ام.آی.تی آمریکا به عنوان 10 رشته تحول آفرین در عصر جدید معرفی شده می باشد. این ابزار با نام داده کاوی شناخته می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف علمی:

مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات

  • اهداف عملی:

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری از طریق مدیریت دانش و گرایش استراتژیک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد  با فرمت ورد