مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

 مقدمه

در دو دهه اخیر، مدیریت موفق علاوه برترکیب مهارت‌های فنی- انسانی و ایجاد زمینه‌ای برای کارایی و اثربخشی، نیاز به توانایی‌های جدید دیگری دارد، به‌همین دلیل مدیران برای موفقیت به توجه، طرز تلقی و ذهنیتی نیازمندند که بتواند آن‌ها را در رویارویی و شناخت نیروهای داخل و خارج سازمان یاری دهد (رضائیان، 1370). موفقیت به‌کارگیری شیوه‌ها و تکنیک‌‌های مدیریت متضمن ایجاد پلی محکم و استوار بین این روش‌ها و فرهنگ و راه و رسم زندگی در هر جامعه و هر نظام اجتماعی می باشد، و اگر بپذیریم که ویژگی‌های فرهنگی جوامع مختلف با یکدیگر تفاوت دارد، می‌توان ادعا نمود که رفتارها، عملکردها، و حتی هدف زندگی آن‌ها نیز از تفاوت‌های چشمگیری برخوردار می باشد، بسیاری از صاحبان اندیشه، فرهنگ سازمانی را مجموعه‌ای از توجه‌ها و باورهای مشترکی می‌دانند که بر رفتار افرد تأثیر می‌گذارد، و همین ویژگی موجب جدایی دو سازمان یا مؤسسه از یکدیگر می گردد (میرسپاسی، 1376).

شرایط محیطی به‌حدی پیچیده، پویا و نامطمئن شده که سازمان‌ها نمی‌توانند با تغییرات سطحی و ظاهری در ساختارها، روش‌ها، سیستم‌ها و…   بقای بلندمدت خود را تضمین کنند. سازمان‌ها برای مقابله با تهدیدات محیطی و بهره گیری از فرصت‌های احتمالی، ناچارند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های درونی خود را بشناسند، ضعف‌ها و قوت‌های فرهنگی خود را شناسایی کنند و به ترمیم و اصلاح ضعف‌ها و تقویت قوت‌های خود بپردازند (Tabrizi, 2005, 142). در یک سازمان، فرهنگ سازمانی فضایی می باشد که موجب فرق سازمان از دیگر سازمان‌ها می گردد و در واقع به سازمان شخصیت منحصر به‌فرد می‌دهد و در نتیجه هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص می کند (Ameri, Sheikhalizadeh, 2006).

2-1-2) منشاء و چگونگی شکل‌گیری فرهنگ سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از جنبه‌های پیچیدگی فرهنگ سازمانی نحوه ایجاد آن می باشد. چگونه دو سازمان با زمینه‌های محیطی و رهبران مشابه در طی سالیان به‌گونه‌ای متفاوت اقدام می‌کنند. چرا به‌نظر می‌رسد بعضی اجزای فرهنگ بارها و بارها در برابر تغییرات پایداری می‌کنند و بعضی دیگر از اجزاء با وجود اینکه هدف خاص و مفیدی ندارند ادامه حیات می‌دهند و چرا گاهی اوقات همین اجزاء با در نظر داشتن کوشش رهبران و بعضی افراد برای ایجاد تغییر در آن‌ها به همان کل باقی می‌مانند (ممی‌زاده، 1373، 32).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
  • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد