عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

ریسک مدیریت[1]

تصمیمات نادرست مدیران اجرایی شرکت ها و موسسات می‌تواند تبعات منفی بری یک سازمان داشته باشد .بر اساس سطوح مختلف مدیریتی سطح عملکرد سازمان را تحت تأثیر  قرار می دهد.

اشتباه مدیران عملیاتی در تصمیم گیری، نسبت به اشتباهات مدیران ارشد معضلات کمتری به بار خواهد آورد. در هر حال بر اساس منافع شخصی، تخصص و اندازه اهمیت دادن مدیران به سرنوشت سازمان ،مبانی های مختلفی در تصمیم گیری های سازمانی وجود خواهد داشت. بر اساس تحقیقات کیم، لی و فرانسیس (1988) (klf) مدیران هنگامی که صاحبان سازمان نیز می باشند عملکرد بهتری ازخود نشان می هند و اطلاع بازار در خصوص این شرکت ها شفاف تر می باشد. پس ریسک این شرکت ها نیز کمتر می باشد .

 

2-2-5.انواع ریسک :

تجزیه و تحلیل گران مدرن سرمایه گذاری، منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می گردد به دو دسته تقسیم می‌کنند .: آن دسته از ریسک هایی که ماهیتاً وجود دارند از قبیل ریسک بازار یا ریسک نوسانات نرخ بهره و آن دسته از ریسک هایی که برای اوراق خاصی هست از قبیل ریسک مالی و تجاری .

یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کلی به اجرای آن، فرق میان اجزای کلی (بازار ) و اجزای خاص (اوراق خاص) می باشد .

1: یک جزء عمومی، که بیانگر آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کل سهام می باشد که مستقیما به تحولات کلی فعالیت های عمومی اقتصاد بستگی دارد.

2: یک جزء خاص، که بیانگر آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کل سهام می باشد که به تحولات فعالیت های عمومی اقتصادی بستگی ندارد، پس یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کلی به اجزای کوچکتر، ایجاد فرق میان اجزای عام و اجزای خاص می باشد. این در جزء که در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری به آنها ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک نیز گفته می گردد قابل ارائه می باشد .

ریسک غیر سیستماتیک +  ریسک سیستماتیک =ریسک کل

ریسک غیر بازار +  ریسک بازار =ریسک کل

ریسک قابل تنوع+  ریسک غیر قابل تنوع =ریسک کل

[1] Management risk

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کارایی شرکت های بورسی با بهره گیری از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

1-3-2.اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه اندازه کارایی و اندازه عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA  با فرمت ورد