مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

ریسک تجاری[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عبارتست از احتمال متحمل شدن زیان یا منتفع شدن شرکت، در نتیجه وقوع شرایط نابهنجار در فعالیت شرکت می باشد، بنحوی که ضرر یا نفع حاصل متفاوت از اندازه پیش‌بینی شده باشد / علت این نوع ریسک می‌تواند به خاطر نیروهای خارجی مانند محدودیت های تجاری، رکود جهانی یا بحران در معاملات تجاری شرکت و در نتیجه اختلاف و درگیری های کشور ها باشد. علت های داخلی ریسک تجاری می‌تواند در نتیجه عواملی هم زیرا چایین بودن کارایی، برنامه ریزی ضعیف، یا اقدامات غیر قانونی توسط کارکنان باشد.

2-2-4-5.ریسک مالی [2]

عبارتست از ریسک بهره گیری از بدهی برای تامین مالی دارایی های شرکت، بهره گیری از هزینه های ثابت مالی باعث می گردد که سود هر سهم سهام داران، سود و زیان را اغراق آمیز نشان دهد که به آن اهرم مالی گفته می گردد. به خاطر ریسک ناتوانی در بازپرداخت اصل و فرع بدهی و ورشکستگی که می‌تواند نتیجه بهره گیری از بدهی باشد تغییر پذیری در بازده شرکت، در اثر بهره گیری از اهرم مالی افزایش می یابد. همین امر در خصوص اهرم عملیاتی نیز صادق می باشد. اهرم عملیاتی عبارست از تغییر  در سود عملیاتی در نتیجه تغییر در حجم فروش. در صوتری که شرایط یکسان باشد، هر چه اهرم عملیاتی بیشتر باشد اندازه تغییر پذیری در بازده سهام عادی افزایش می یابد .

2-2-4-6.ریسک صنعت [3]

عبارتست از احتمال این که همه شرکت های یک صنعت خاص تحت تأثیر  عامل یا عوامل خاصی قرار بگیرند به نحوی که شرکت هایی که در صنعت های دیگر قرار دارند تحت تأثیر  این عامل یا عوامل قرار نگیرند .

[1] Business risk

[2] Financial risk

[3] Industry risk

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کارایی شرکت های بورسی با بهره گیری از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

1-3-2.اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه اندازه کارایی و اندازه عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA  با فرمت ورد