مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

مقدمه

پژوهش را می‌توان کوشش منظم و سازمان یافته برای مطالعه مساله‌ای خاص که به یک راه‌حل نیاز دارد توصیف نمود و شامل گام‌هایی می باشد که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ‌هایی برای مسأله مورد علاقه‌ی ما در محیط‌کاری به‌دست آید. پس مجموعه فرآیندی را که کوشش می‌کنیم توسط آن معضلات را حل کنیم پژوهش می‌نامند. از این‌رو پژوهش دربردارنده فرآیند‌های جستجو، مطالعه، آزمون و آزمایش می باشد. این فرآیندها را بایستی به‌‌گونه منظم، به‌دقت، منتقدانه، عینی و منطقی به‌اجرا درآورد. پژوهش، اطلاعاتی را برای مدیران فراهم می کند تا بتوانند برپایه آن تصمیم بگیرند و معضلات را برطرف کنند (سکاران، 1388، 6). مانند ویژگی‌های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی می باشد بهره گیری از یک روش پژوهش مناسب می‌باشد و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدف‌ها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد (خاکی،1379).

در این فصل به قسمت بسیار مهم و اساسی ار فرآیند پژوهش یعنی روش‌های مورد بهره گیری در پژوهش جهت مطالعه جامعه آماری و تعیین روش‌های نمونه‌گیری و حجم نمونه، روش‌ها و ابزار گردآوری داده و اطلاعات و تعیین روایی و پایایی ابزارگردآوری اطلاعاتی خواهیم پرداخت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
  • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد