مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

تعریف مفهومی فرهنگ سازمانی

مفهوم فرهنگ از نظرگاه‌های کلاسیک، نمادین، ساختارگرایی، نشانه‌شناختی، گفتمانی، هرمنوتیک ژرفایی و بشر شناختی مورد توجه و تعریف قرار گرفته می باشد. مردم‌شناسان ویژگی‌های مهم فرهنگ را شامل ارزش‌ها، باورها، مفروضات، آداب و رسوم و ساختارهای اجتماعی می‌دانند. از سوی جامعه‌شناسان، هنجارها، شیوه‌های عامیانه و ابهام‌ها به‌عنوان مؤلفه‌های فرهنگ قلمداد می گردد. از دیدگاه تاریخی، فرهنگ به‌عنوان میراث اجتماعی و سنت شناخته می گردد. در نگاه روان‌شناختی فرهنگ به عنوان عادت و شیوه حل مسأله می باشد و با رویکرد هنجاری فرهنگ مجموعه قواعد و راه و رسم زندگی تعبیر می گردد. فارغ از تفاوت‌های مفهومی رویکردهای فوق این مفهوم برای اولین بار توسط تایلور[1] (1917) در کتاب            “فرهنگ بدوی” به این شکل تعریف گردید: فرهنگ یا تمدن در معنی وسیع قوم‌نگارانه آن کلیت پیچیده‌ای شامل معرفت، اعتقاد، هنر، اخلاقیات، قانون، آداب و رسوم و سایر قابلیت‌ها و عاداتی می باشد که بشر به مثابه عضوی از جامعه کسب می کند (Christensen & Crank, 2001, 73) .

باوجود این‌که این مفهوم از علوم اجتماعی نشأت گرفته می باشد اما به‌سرعت از حیطه علوم جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و بشر‌شناسی فراتر رفته و یه یکی از موضوعات مورد علاقه پژوهش‌گران مدیریت و روان‌شناسی تبدیل گردید (عابدی، 1387، 79).

[1]– Taylor

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
  • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد