عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

5-7 پیشنهادها

با در نظر داشتن نتایج پژوهش و مطالعاتی که جهت تدوین این پژوهش انجام شده می باشد، پیشنهادها در دو بخش به تبیین ذیل ارائه می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

5-7-1 پیشنهادهای ناشی از پژوهش

  • با در نظر داشتن وجود مقالات و کتابهای مختلف در زمینه حسابرسی کامپیوتری و همچنین  نرم افزارهای حسابرسی در کشور ایران و در عین حال فقدان آگاهی در حسابرسان شهرداری تهران نسبت به این موضوع، می توان با برگزاری جلسات آموزشی و ارائه مطالب مربوط به حسابرسی کامپیوتری و متعاقب آن آموزش نرم افزارهای حسابرسی و نحوه کار با آنها به صورت عملی، سطح شناخت حسابرسان شهرداری تهران از حسابرسی کامپیوتری و        نرم افزارهای حسابرسی را افزایش داد.
  • با در نظر داشتن نظرات اخذ شده از حسابرسان شهرداری تهران مشخص گردید که از دیدگاه نظری اکثر حسابرسان عقیده دارند بهره گیری از حسابرسی کامپیوتری دارای مزیت اقتصادی و متناسب با سیستم اطلاعاتی شهرداری تهران می باشد و در صورت در دسترس بودن نرم افزارهای حسابرسی تمایل به بهره گیری از آن در شهرداری تهران هست.لذا با در نظر داشتن مزایا و فواید حسابرسی کامپیوتری و به مقصود بهبود کیفیت و اثربخشی حسابرسی در شهرداری تهران، بهره گیری از حسابرسی کامپیوتری و نرم افزارهای حسابرسی به جای حسابرسی دستی پیشنهاد می گردد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید