عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین توجه مشتریان نسبت به تبلیغات و اندازه ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس

اهداف تبلیغاتی

اهداف یا رسالت تبلیغاتی خواسته های مشخصی هستند که ازماموریت و مطالعه محیطی ناشی می شوند ، در مورداهداف اظهار این نکته ضروری می باشد که زیرا زمان و منابع محدوداست اهداف تبلیغاتی اهمیت زیادی دارد، در این زمینه بایداثربخشی تبلیغات و سهم بازار یا سایر اهداف بایستی به گونه کامل روشن باشد(سولومون،1999).

به طو رکلی اهداف کلی تبلیغات را می توان در موارد زیر اختصار نمود که هرکدام در جا و نوع خود ویژگی خاصی دارد که به تبلیغ وکمک بسزایی می نماید(محمدیان،1377).

– اهداف اطلاع رسانی

– آگاه کردن مشتری ازمحصول جدید

– پیشنهاد بهره گیری جدیدازمحصول و آگاه کردن بازار از تغییر قیمت

– آگاه کردن مشتری ازقیمت های جدید محصول

– آگاهی به مشتری درمورد طرز کار محصول

– توصیف وتشریح خدمات موجود برای محصول

– تصحیح برداشت های غلط مشتریان

– کاهش ترس مشتریان

– ایجاد تصویرمناسب برای شرکت ارائه دهنده کالا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– اهداف ترغیب مشتریان

– تشویق و ترغیب مشتری برای خرید محصولات

– تغییر و تصحیح ادراک مشتری نسبت به ویژگی های محصول

– تشویق مشتری برای اتخاذ تصمیمات فوری در خرید محصول

– تشویق مشتری برای برقراری تماس تلفنی با بخش فروش و بازاریابی شرکت

– یادآوری به مشتری نسبت به نیازهای آتی به محصول تبلیغ شده

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین ارتباط بین توجه افراد نسبت به تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

 

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین باورهای اقتصادی افراد نسبت به تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

2- تعیین ارتباط بین مزایای اجتماعی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

3- تعیین ارتباط بین باورهای اخلاقی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

4- تعیین ارتباط بین باورهای قانونی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

5- تعیین ارتباط بین مفید بودن شخصی تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین توجه مشتریان نسبت به تبلیغات و اندازه ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس  با فرمت ورد