عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 مقدمه

مدیران امروزی، در محیطی پویا، پرابهام و متحول کار می­کنند و یکی از بارزترین ویژگی­های عصر حاضر، تغییرات و تحولات شگرف و مداومی می باشد که در طرز تفکر، ایدئولوژی، ارزش­های اجتماعی، روش­های انجام کار و بسیاری از پدیده­های دیگر زندگی به چشم می خورد. از طرفی هم با این تغییرات و افزایش رقابت میان سازمان­ها مشتریان با حق انتخاب­های بیشتری مواجهه هستند؛ در نتیجه کیفیت ارائه خدمت در این عصر معنای تازه­ای پیدا نموده و برای سازمان­ها و مدیران آن اهمیت زیادی یافته می باشد.

با در نظر داشتن این تحولات شگرف، مساله این می باشد که مدیران چگونه سازمان خود را در جهتی سوق و توسعه دهند که بهتر بتوانند با تغییرات و تحولات محیط متناسب گردد (بک هارد و پریتچارد، ترجمه فارسی1382: 7) و بتوانند مشتریان بیشتری را برای سازمان خود جذب نمایند.

این فصل در دو بخش ارائه می گردد در قسمت اول به اظهار مطالعه مبانی نظری و پژوهشات انجام شده در زمینه مدیریت تحول گرا پرداخته می گردد و در بخش دوم به مبانی نظری در خصوص رضایت کارکنان تصریح می گردد و در نهایت مدل مفهومی پژوهش در انتهای فصل ارائه می­گردد.

 

 

 

 

 

 

2-2 مطالعه نظریه های پیرامون مدیریت تحول گرا

2-1-1 مفهوم و تعاریف مدیریت

 امروزه اداره سازمان­های عظیم و پیشرفته مرهون زحمات مدیران لایق، مطلع و با کفایتی می باشد که با به کارگیری دانش و فنون مدیریت در انجام این امر مهم توفیق یافته‌اند. پیشرفت روز افزون تکنولوژی و کاربرد روبه تزاید آن در سازمان­های مختلف، وظایف دشواری را بر عهده مدیران گذارده می باشد. یکی از وظایف اساسی مدیر در فرایند مدیریت، رهبری سازمان می باشد (مورهد گریفین، 1384).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

-4-1 هدف اصلی:

تعیین ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

1-4-2 اهداف فرعی:

1-تعیین ارتباط بین مدیریت کاریزماتیک و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

2-تعیین ارتباط بین ایجاد انگیزه فکری و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

3-تعیین ارتباط بین ملاحظات فردی مدیر و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه  با فرمت ورد