موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

2-3-4-1-2کنترلهای ایجاد،نگهداشت،توسعه و مستند سازی سیستمهای کاربردی

این نوع کنترلها برای حصول اطمینان از تطابق عملکرد سیستم با انتظارات و نیازهای مطرح شده در مرحله طراحی مورد بهره گیری قرار می گیرند.

این کنترلها در مواقع زیر به کار می آیند ( همان منبع، 52 ):

  • هنگام ایجاد یک سیستم جدید
  • هنگام تغییر سیستم جدید
  • هنگام مستند سازی دستورالعمل ها و روش کارها

طراح سیستم،مسئولیت کلی طراحی سیستم را به عهده دارد.طراح سیستم، کاربران،حسابداران ، حسابرسان داخلی بایستی با همکاری یکدیگر و در قالب یک گروه در طراحی سیستم های جدید همکاری نمایند.

کاربران بایستی دائما” و به گونه فعال در مرحله طراحی و پیاده سازی مشارکت داشته باشند چراکه اطلاعات اصلی در اختیار آن ها می باشد و آن ها هستند که بایستی خروجی های سیستم را مورد تایید قرار دهند.کارکنان حسابداری و حسابرسی داخلی بایستی چگونگی پردازش اطلاعات برای رسیدن به خروجی های مورد نظر را تعیین کنند، همچنین آنها از آگاهی های لازم در مورد کنترل های ضروری که بایستی در سیستم گنجانده گردد، برخوردار هستند(همان منبع، 52 ).

در مورد سیستم هایی که در دست بهره برداری هستند، ایجاد هرگونه تغییر یا اصلاح در سیستم صرفاً بایستی با تایید مدیریت و کاربران انجام پذیرد. در صورت ایجاد تغییر در سیستم، سیستم بایستی قبل از راه اندازی چندین بار آزمایش گردد و در صورت صحت و تایید، به گونه تمام و کمال مستند سازی گردد( همان منبع، 53) .

چه در هنگام ایجاد یک سیستم جدید و چه در هنگام اعمال تغییر در یک سیستم موجود،   مستند سازی آن بسیار مهم و ضروری می باشد. مستند سازی سیستم  یعنی مکتوب کردن  کلیه  وجوه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کار، دستورالعمل بهره گیری، تغییر و نگهداری سیستم و اختصار هر آن چیز که که به نحوی به پیاده سازی و بهره برداری از سیستم مرتبط میگردد. مطالعه مستندات سیستم برای حسابرسان می تواند بسیار اساسی و راهگشا باشد. در صورتیکه حسابرسان بخواهند از رایانه به عنوان ابزار حسابرسی بهره گیری نمایند، یکی از مهمترین مراحل کار آنها، ارزیابی مستند سازی و بهره گیری از مستندات به مقصود شناخت سیستم و برنامه ریزی برای بهره گیری از رایانه خواهد بود ( همانجا).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید