عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

2-4-2 حسابرسی داخلی در شهرداری تهران

شهرداری­ها به مقصود حصول اطمینان از صحت انجام عملیات و رعایت قوانین و مقررات و محدودیت­های حاکم بر بودجه سالانه و برنامه­های میان مدت و آمادگی لازم برای ایفای مسئولیت پاسخگویی از طریق گزارشگری مالی و گزارش عملکرد، نیازمند اعمال کنترل­های داخلی می­باشند. یکی از مهمترین ابزارهای اعمال کنترل داخلی، استقرار واحد حسابرسی داخلی می باشد تا شهرداری­ها را در انجام مسئولیت­های فوق توانمند سازد؛ همچنین بر اساس بند یک ماده 44 آیین­نامه مالی شهرداری­ها نیز، شهرداری­ها موظفند توسط واحدی درون خود شهرداری­ها، بعد از خرج، عملیات خود را حسابرسی نمایند که این همان وظیفه حسابرسی داخلی می باشد.

حسابرسی داخلی در شهرداری تهران توسط حسابرسان اداره کل حسابرسی شهرداری تهران صورت می پذیرد.این واحد حسابرسی داخلی بیش از 30 سال قدمت دارد و در حال حاضر تقریبا” با 31 حسابرس داخلی فعالیت می نماید.

در حال حاضرفعالیتهای حسابرسی داخلی در شهرداری تهران براساس چگونگی انجام کار و محتوای عملیات و زمان اجرای آن به پنج بخش شامل حسابرسی صورتهای مالی،حسابرسی رعایت،حسابرسی عملیاتی ،حسابرسی مستمر و حسابرسی ضمنی تقسیم می گردد،ضمن آنکه برابر دستورات مدیریت ارشدحسابرسی اجمالی و ویژه نیز انجام میگردد (حاجی الیاسی،10،1391).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در بخش حسابرسی صورتهای مالی، هدف تعیین اندازه مطابقت صورتهای مالی با اصول    پذیرفته شده حسابداری می باشد.

در حسابرسی رعایت وظائف حسابرسان تعیین اندازه رعایت  قوانین ودستورالعمل های حاکم بر شهرداری تهران می باشد.امادر بخش حسابرسی عملیاتی که از اواخر سال1386 تاکنون در اداره کل حسابرسی در حال اجرا می باشد به ارزیابی کنترلهای مدیریتی به مقصود بهینه سازی بهره گیری از منابع سازمانی و به بیانی دیگر به کارایی و توجیه اقتصادی عملیات مدیران و شهرداران می پردازد و به علاوه به تاثیر اجرای این عملیات توجه  دارد. اگرچه امروزه حسابرسی عملیاتی بخشی از توان و نیروی حسابرسی را به خود اختصاص داده لیکن هنوز انجام عملیات حسابرسی صورتهای مالی در زمره مهمترین فعالیتهای حسابرسان داخلی می باشد(همان منبع،10).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید