عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

. اهداف مدیریت دانش

مدیریت دانش یک تعهد و الزام راهبردی برای بهبود اثربخشی سازمانی از طریق بهبود افزایش فرصت های آن می باشد. هدف مدیریت دانش کنترل هزینه نیست(دیویس[1]،1998). بلکه هدف آن به عنوان یک فرآیند، بهبود توانایی سازمان برای اجرای فرآیند های اصلی بصورت کاراتر می باشد.

دانپورت چهار هدف اصلی سیستم های مدیریت دانش را در اقدام به تبیین زیر اظهار می کند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. ایجاد انباره ها ومخازن دانش. در این بخش در واقع با ایجاد پایگاه های داده کوشش میشود تا از پراکندگی داده ها و اطلاعات سازمانی جلوگیری به اقدام آید.
  2. بهبود دسترسی به دانش. یکی از راه های مناسب جهت بهره گیری سریع تر از دانش سازمانی دسترسی به دانش می باشد. در دنیای کنونی و عرصه رقابت جهانی که اطلاعات دارای ارزش استراتژیک بوده و هر سازمانی که سریع تر به اطلاعات دست یابد می تواند پیروز این رقابت باشد. این مهم را می توان در شرکت های سرمایه گذاری به خوبی نظاره نمود. هر شرکتی که اطلاعات دقیقی از مسایل مربوط به پرتفولیوی خود داشته باشد می تواند بهترین و بهینه ترین سرمایه گذاری ها را داشته باشند. لازمه این امر دسترسی مناسب به دانش می باشد.
  3. افزایش محیط دانش. دانش هم مانند هر سیستمی دارای حدود و صغور می باشد. مرز های دانش با در نظر داشتن سطح تفکر افراد می تواند گسترده یا محدود گردد. سازمانی که در حال فکرکردن به بازارهای محلی می باشد محدوده و محیط اطلاعاتی خود را در سطح همان منطقه متمرکز می سازد و سازمانی که با دیدی بین المللی فعالیت می نماید محیط خود را در گستره گیتی گسترش می دهد. این امر نیازمند مدیریت صحیح دانش سازمانی می باشد. مسلما تولد، توزیع، نگهداری و کاربردی کردن دانش در سازمانی که دارای محیطی محلی می باشد با سازمانی که در محیط بین الملل فعالیت می نماید متفاوت می باشد.

مدیریت دانش به عنوان یک دارایی. دانش را می توان به عنوان دارایی سازمان قرارداد. امروز داده ها و اطلاعات سازمان ها به فروش می رسند و دارای ارزش نقدی می باشند. این امر نشان دهنده این مورد می باشد که دیگر دانش نیز بایستی به عنوان منبعی مالی در نظر گرفته گردد و غیر از دارایی های یک شرکت به حساب می آید. یکی از اهداف مدیریت دانش میتواند ایجاددانش به عنوان دارایی برای سازمان در نظر گرفته گردد. بیشتر سازمان ها یک هدف اولیه مدیریت دانش دارند. برای مثال ممکن می باشد در یک سازمان افزایش محیط دانش، هدف اولیه باشد یا در سازمان دیگر مخازن دانش هدف اولیه باشد. دانش به عنوان یک سرمایه بایستی بین افراد مبادله گردد. دانش زمانی که تسهیم و بهره گیری گردد، رشد می ‌کند و بایستی قادر به رشد باشد. دانشی که بهره گیری نشود رو به زوال می رود. سازمان های موفق به گونه فزاینده ای از طریق کنترل کمتر و یادگیری بیشتر از راه ایجاد و تسهیم دانش جدید انجام می گردد، مزیت های رقابتی ایجاد می کنند(دراکر[2]،1997). برای ارتباط استاد، شاگردی قرن ها با عنوان یک روش کندی و تدریجی اما قابل اعتماد برای انتقال دانش ضمنی از فرد به فرد با در نظر داشتن طبیعت تجربی آن بود. وقتی افراد سازمان را ترک می کنند، دانش خود را نیز به همراه می برند. یک هدف حساس(مهم) مدیریت دانش،

[1] Davis

[2] Drucker

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف علمی:

مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات

  • اهداف عملی:

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری از طریق مدیریت دانش و گرایش استراتژیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد  با فرمت ورد