مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

دیدگاه نئوکلاسیک (جنبش روابط انسانی)

مکتب نئوکلاسیک که به جنبش روابط انسانی موسوم می باشد با مطالعات هاثورن توسط التون مایو آغاز گردید. بعد از این مطالعه که تأثیر نیروی انسانی در بهره‌وری سازمانی را عیان نمود مطالعات گسترده دیگری آغاز گردید که در نهایت شاخه رفتار سازمانی را تشکیل داد. تفاوت اصلی دیدگاه نئوکلاسیک با دیدگاه کلاسیک توجه و تاکید این دیدگاه بر عامل انسانی  می باشد (الوانی، 1389). اما این دیدگاه نیز از نظر تئوری­های جدید مدیریت یک دیدگاه بسته می باشد. در مکتب روابط انسانی نیز سازمان به مانند یک سیستم بسته نظاره می گردد که تأثیر محیط را نادیده می‌انگارد. در دیدگاه نئوکلاسیک تمرکز بر حداکثر بهره‌وری درونی با تاکید بر منابع انسانی می باشد. از این لحاظ نئوکلاسیک‌ها نیز در دسته سیستم‌های بسته طبقه بندی می شوند (فیضی،1383).

 

الف)مطالعات هاثورن

مکتب نئوکلاسیک مدیریت که با نام جنبش روابط انسانی نیز موسوم می باشد ریشه در مطالعات التون مایو و روتلیسبرگر در کارخانه وسترن الکترونیک شهر هاثورن دارد. نظریه روابط انسانی مانند رهیافت­های منابع انسانی به مدیریت می باشد. در طول سال­های اواخر دهه 1920 تا آغاز دهه 1930 میلادی مجموعه مطالعاتی در کارخانه شرکت وسترن الکتریک در شهر هاثورن صورت پذیرفت، این مطالعه­ها که به مطالعات هاثورن معروف گردید، سرانجام به جنبش روابط انسانی در مدیریت منجر گردید. این پژوهشات تحت تاثیر عقاید و تجربیات علمی دانشمندی به نام التون مایو قرار داشت که با پیوستن به گروه در سال 1928 رهبری آن را نیز بر عهده گرفت. این رویکرد کوشیده می باشد تا چگونگی تعامل فرآیندهای روانشناسانه و اجتماعی افراد با شرایط کاری‌شان را (در راستای ارتقای عملکرد) درک نماید. رویکرد روابط انسانی، اولین رویکرد عمده‌ای می باشد که بر روابط کاری غیررسمی و ارضای کارکنان متمرکز گردید. مطالعات هاثورن، سری آزمایشاتی می باشد که از سال 1924 تا 1932 انجام شدند. در اولین مرحله از این آزمایشات (آزمایش روشنایی)، شرایط کاری مختلف، بویژه روشنایی کارخانه، تغییر داده می‌شدند تا تاثیرات آن­ها بر بهره‌وری مشخص گردد. محققان به این نتیجه رسیدند که کارگران در برابر پژوهشگرانی که ناظر آنان بوده‌اند واکنش نشان داده و متفاوت اقدام کرده‌اند. این واکنش به اثر هاثورن معروف گردید (الوانی، 1389).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

-4-1 هدف اصلی:

تعیین ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2 اهداف فرعی:

1-تعیین ارتباط بین مدیریت کاریزماتیک و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

2-تعیین ارتباط بین ایجاد انگیزه فکری و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

3-تعیین ارتباط بین ملاحظات فردی مدیر و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه  با فرمت ورد