مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مدیریت فرهنگ سازمانی

در گذشته تصورات فرهنگی به آهستگی عوض می‌گردید، اما امروزه ضرب‌آهنگ پیشرفت و حرکت چنان شدت گرفته که حتی جوامع مدرن نیز در صورت کوچک‌ترین غفلت از رقابت باز خواهند ماند. باتوجه به سرعت تغییرات در دنیای امروز، فرهنگ سازمان نیز بایستی همگام با تغییرات محیط متحول گردد و خود را با شرایط جدید متناسب سازد. ناتوانی مدیران در ایجاد تغییرات لازم در فرهنگ سازمان به مقصود تطابق با شرایط تازه آن‌ها را با معضلات فراوانی مواجه خواهد ساخت. از طرفی با در نظر داشتن این نکته که فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه‌های سازمان مانند تعیین راهبرد، وظایف مدیریت، دگرگونی سازمانی، رضایت شغلی، عملکرد، رفتار فردی، خلاقیت و نوآوری، اندازه مشارکت در امور، انضباط و سخت کوشی مؤثر می باشد

 • دیدگاه های موجود درمورد مدیریت فرهنگ سازمانی
 • دیدگاه اول (موافق تغییر): هر چند تغییر فرهنگ سازمانی بسیار مشکل می باشد، با این همه فرهنگ‌ها می‌توانند تغییر کنند. در واقع به علت های زیر به احتمال فراوان فرهنگ سازمان تغییر خواهد نمود:
 • بحرانی شدید
 • تغییر در رهبری

2- دیدگاه دوم (مخالف تغییر): بسیاری براین دیدگاه هستند که فرهنگ سازمانی دارای ویژگی‌های نسبتاً ثابتی می باشد که مدیریت توان تغییر آن‌ها را ندارد. فرهنگ برای شکل‌گیری و تثبیت خود، زمان طولانی پشت سر گذاشته و در ارزش‌ها ریشه دوانده می باشد و اعضاء نسبت به آن تعهد زیادی دارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
 • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد