عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

  • تمرکز روی مسائل اساسی

توسعه مدیریت تحول گرا بیشتر بر روی مسائل اصلی از قبیل ارزش­ها ومسائل استراتژیک ضروری در سرتاسر سازمان متمرکز خواهد بود. در حالی که واحدهای تجاری بیشتر بر چالشهای ویژه عملیات خود متمرکزند، کانون توسعه رهبری شرکت، برروی رهبری توجه خاص دارد و اغلب مهارت­های مدیریت _ بویژه مهارت خاص بازرگانی_ را توسعه می‌دهد. مهارتهای مدیریت با مهارت­های اصلی سرو‌کار دارند، یعنی مهارت­ها و رفتارهایی که کارمندان را قادر می سازد حد مشخص وظایف خود را انجام دهند. توسعه مدیریت بر اساس این صفات اصلی پی ریزی می گردد.

در فرایند توسعه مدیریت، برتری با تیم‌هایی می باشد که بر اهمیت توسعه منابع انسانی و تجربه شغلی تاکید می کنند. بهره گیری از مدیران بازرگانی در سمت­های کلیدی توسعه منابع انسانی به معنی بی‌احترامی به جنبه­های منحصر به فرد انضباطی و سلسله مراتبی نیست، بلکه بدین معنا می باشد که حضور مدیران بازرگانی اطمینان و مشارکت بهتر و سودمند برنامه‌ها را تضمین می کند.

  • تمرکز بر عوامل درونی و بیرونی

کوشش­های توسعه مدیریت تحول گرا بایستی با تمرکز بر روی محیط درونی و آگاهی از محیط بیرونی انجام پذیرد. تقاضاهای کسب و کار جدید نیاز به تغییر را اجبار می کنند، اما ملاکی برای نحوه ایجاد تغییر ارائه نمی­کنند. (خواه به وسیله مدیران ارشد اجرایی شروع شده باشد، خواه در سراسر سازمان همچون یک نقشه پوچ باشد) ایجاد فرایندی جهت پایه ریزی مهارتها، تواناییها و فنون رهبری که سازمانهارا به مطالعه محیط درون و برون برای پاسخ وادار می کند، الزامی می باشد(ایسنبیس،2008).

سازمان­ها بایستی درک کنند که فرایند توسعه مدیریت برای ایجاد تغییر بایستی با فرهنگ سازمانی متناسب باشد. اولین قدم برای طراحی فرایند توسعه رهبری، تضمین این ارتباط از طریق درخواست اطلاعات مستقیم از مشتریان می باشد. اطلاعات از مشتریان کلیدی فرایندی رایج برای سازمان­ها شده می باشد. به مقصود تجزیه و تحلیل کردن نیازها به گونه صحیح، سازمان­ها بر روی تعدادی ابزار شامل موارد زیرتکیه می کنند:

  • بهره گیری از مدیران اجرایی در سمت­های مهم توسعه منابع انسانی؛
  • ارتباطات رسمی با کوشش­های برنامه ریزی استراتژیک؛
  • گفتگو و مباحثات وسیع با مدیران کسب و کار و تجارت؛

مطالعه­های بیرونی و درونی مشتریان.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

-4-1 هدف اصلی:

تعیین ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

1-4-2 اهداف فرعی:

1-تعیین ارتباط بین مدیریت کاریزماتیک و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

2-تعیین ارتباط بین ایجاد انگیزه فکری و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-تعیین ارتباط بین ملاحظات فردی مدیر و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه  با فرمت ورد