عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین توجه مشتریان نسبت به تبلیغات و اندازه ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس

10 تاریخچه تبلیغات در ایران

تاریخچه تبلیغات در ایران را می توان به گونه کلی بر دو دوره تاریخی تقسیم نمود:‏

الف: دوره باستان

ب: دوره عصر جدید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف: تبلیغات دوره باستان که به گونه کلی تحت تأثیر کشاورزی و ویژگی‌های آن می‌باشد یک نوع ارتباطات ‏شفاهی می باشد و مانند سایر کشورهای دیگر باستان علایم تجاری، دیوار نوشته‌ها و جارچی­ها مهمترین شیوه های ‏پیام‌رسانی و آگهی به شمار می طریقه.

‏ ب: عصر جدید با ورود دستگاه چاپ به ایران و انتشار اولین روزنامه (کاغذ اخبار) در عصر قاجاریه، اندک اندک ‏آگهی های تجاری نیز به نشریات راه یافتند. بدین ترتیب آگهی در رسانه‌های جمعی ایران از دیوارکوب شروع گردید ‏و به نشریه های ادواری، کتاب، سینما، رادیو و سرانجام تلویزیون راه پیدا نمود.

‏ اولین روزنامه‌ای که مبادرت به درج آگهی نمود روزنامه وقایع اتفاقیه در سال 1267 شمسی بود.‏ در عهد قاجار، آگهی، حداقل سه نام داشت آغاز اعلانها و اشتهارنامه که قبول عامه نیافته می باشد سپس اعلان که ‏مصدر باب افعال می باشد به معنی عیان شدن و علنی ساختن می باشد و به دنبال تشکیل فرهنگستان ایران در سال ‏‏1314 واژه آگاهی جایگزین اعلان گردید اما سرپاس مختاری رییس وقت اداره کل شهربانی طی نامه‌ای از ریاست ‏وزرا درخواست نمود که زیرا کلمه آگاهی برای تأمینات اداره کل شهربانی تعیین شده می باشد به تمام وزارتخانه‌ها ‏و دوایر دولتی دستور صادر گردد که از استعمال کلمه آگاهی به جای اعلان خودداری نمایند، لذا از این پس آگهی ‏جای آگاهی را گرفت.‏

ظهور کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

اولین کانون آگهی در سال 1316 با عنوان کانون تبلیغاتی زیبا به مدیر مسئولی حمزه نعمتی راه­اندازی گردید و ‏نخستین مؤسسه تبلیغاتی ایران می باشد که به گونه رسمی به عضویت اتحادیه مؤسسات تبلیغاتی انگلستان و ‏اتحادیه بین‌المللی تبلیغات ایالات متحده درآمد و در سال 1319 شمسی اداره کل تبلیغات و نشر توسط عیسی ‏صدیق در خانه سیدالعراقین تأسیس گردید و به‌ دنبال آن بایستی شروع فعالیت تبلیغات تجاری به معنی واقعی را سال ‏‏1325 دانست چنان‌که در سال 1337 هجری شمسی در تهران 18 کانون آگهی مشغول فعالیت بودند.‏ تبلیغات در ایران از دهه 42 تا 52 بر محور سیاست های اقتصادی رژیم در معرفی کالاهای مصرفی و رویدادهای ‏روبنایی زندگی متمرکز بود. از اواسط سال های 42 تحت تأثیر این شرایط جدید پس از قیام مردمی 15 خرداد، آن ‏سال دولت به تمرکز برنامه‌های تبلیغاتی و توسعه امکانات ارتباطی توجه خاصی پیدا نمود. به همین دلیل در اواخر ‏همان سال وزارت اطلاعات تأسیس گردید و به دنبال آن اقدام برای ایجاد تلویزیون دولتی که در آغاز سازمان ‏تلویزیون ملی ایران نامیده گردید و چند سال با ادغام رادیو در آن، عنوان سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران به ‏خود گرفت، شروع گردید.‏

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین ارتباط بین توجه افراد نسبت به تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

 

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین باورهای اقتصادی افراد نسبت به تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

2- تعیین ارتباط بین مزایای اجتماعی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

3- تعیین ارتباط بین باورهای اخلاقی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

4- تعیین ارتباط بین باورهای قانونی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

5- تعیین ارتباط بین مفید بودن شخصی تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین توجه مشتریان نسبت به تبلیغات و اندازه ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس  با فرمت ورد