مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

ویژگی‌های دانش

مک درموت (2001)، معتقد می باشد که کسب اطلاعات در خصوص ویژگی‌های دانش به اداره مؤثر آن کمک می کند. وی معتقد می باشد همان‌گونه که مدیران در صورت اشراف به ویژگی‌های کارکنان تحت سرپرستی خود، احتمال بیشتری برای موفقیت در اداره آنان دارند، اشراف به ویژگی‌های دانش نیز چنین خصلتی خواهد داشت. در واقع سازمان‌ها برای مدیریت دانش بایستی بدانند چه چیزی را دارند اداره می‌کنند.

مک درموت از ویژگی‌های ذیل به‌عنوان ویژگی‌های عمده دانش نام می‌برد:

 1. دانش، یک اقدام انسانی و وابسته به بشر می باشد. سیستم‌های رایانه‌ای تضمین کننده رشد دانش نیستند زیرا دانش در ذهن بشر ایجاد می گردد و رشد می‌یابد و در حقیقت نتیجه تفکر بشر می باشد.
 2. ارائه و توزیع دانش به رشد آن کمک می کند. دانش تنها دارایی شناخته شده‌ای می باشد که وقتی دیگران در آن سهیم می شوند، افزایش می‌یابد.
 3. دانش، سریعاً ایجاد نمی‌گردد. مانند ویژگی‌های دانش این می باشد که به‌صورت تدریجی ایجاد می‌‌گردد و انباشتنی می باشد. دانش گذشته در شکل‌گیری دانش جدید مؤثر می باشد.
 4. دانش به روش‌های مختلفی ارائه می گردد. روش ارائه دانش، منحصر به‌فرد نیست. دانش در زمان‌های مختلف، توسط افراد مختلف، در مکان‌های گوناگون و در روش‌های متنوعی ارائه می گردد. تسلط بر روش‌های مختلف ایجاد و ارائه دانش، ظرفیت بیشتری در سازمان برای دستیابی به دانش‌های جدید ایجاد می کند (Mcdermott, 2001: 45 -53).

آلی (1997)، ویژگی‌های زیر را برای دانش برشمرده می باشد:

 1. دانش، نامرتب و بهم ریخته می باشد. این ویژگی از خصلت انتزاعی بودن دانش نشأت گرفته می باشد. با وجود بهم ریختگی دانش، در جستجوی نوعی وحدت و انسجام می باشد. در حقیقت این ویژگی دانش تابعی از یک نوع نظم غایی می باشد.
 2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 3. دانش، خود سامانده می باشد. دانش بر خلاف داده‌ها و اطلاعات، قدرت سازندگی خود را نیز دارد. دانش شبیه سیستم زنده‌ای می باشد که در تعامل با محیط، رشد می کند.
 4. مهمترین عامل انتقال دانش، زبان می باشد. بر خلاف اطلاعات و داده‌ها که از طریق سیستم‌های کامپیوتری و اسناد و مدارک و کتاب‌ها قابل انتقال هستند زبان، مهمترین عامل انتقال دانش می باشد. این ویژگی اهمیت تعامل‌های رودرو تیم‌ها و گروه‌های کاری را در سازمان عیان می‌سازد.
 5. دانش، چند‌بعدی می باشد. چندبعدی بودن دانش باعث پیچیدگی این مفهوم شده می باشد. برای درک دانش بایستی ابعاد مختلف آن مانند فردی، گروهی، سازمانی، فنی و تکنولوژیکی، نهفته و عینی را توجه کرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
 • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد