عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

3-2  روش پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش، تلاشی سیستماتیک و روشمند به مقصود دست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مسأله می باشد (خاکی،201،1384). با در نظر داشتن اینکه پرسشها و مساله ها ماهیتهای گوناگونی دارند، لذا  می توان بر پایه چگونگی این پرسشها و مساله ها تحقیقات را طبقه بندی نمود.

پژوهش حاضر، براساس هدف کاربردی (Applied) و بر حسب روش توصیفی ( Descriptive ) می باشد.

هدف تحقیقات کاربردی توسعه ی دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. به بیانی دیگر این تحقیقات، تحقیقاتی هستند که با بهره گیری از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی‌ها مورد بهره گیری قرار می‌گیرد (حافظ نیا، 41،1380).

هدف پژوهشگر از انجام پژوهش توصیفی، توصیف عینی و واقعی خصوصیات یک موضوع یا جایگاه می باشد. پژوهش­های توصیفی جـوابی برای سؤالات چه کسی، چگونه، چه چیزی و چه زمانـی ارائه می­کند.

از آنجایی که این پژوهش به تشریح و توصیف موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران می‌پردازد، از نظر ماهیت و روش، توصیفی می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید