عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

2-4- ظهورتئوری کیفیت سود

تئوری کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل­گران مالی و کارگزاران بورس مطرح گردید، زیرا آنان احساس می­کردند سود گزارش شده قدرت سود را آن چنان که در ذهن مجسم می­گردد نشان نمی­دهد.

آنان دریافتند که پیش­بینی سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی می باشد. اضافه براین، تحلیل­گران فهمیدند که تجزیه و تحلیل صورت­های مالی شرکت­ها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه­گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می­باشد. سوال اساسی این می باشد که چرا تحلیل­گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل ) بهره گیری نمی­کنند و جانب احتیاط را رعایت می نمایند. پاسخ این می باشد که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه بایستی به کیفیت آن نیز توجه گردد. مقصود از کیفیت سود، زمینه بالقوه­ی رشد سود و اندازه احتمال تحقق سودهای آتی می باشد. به اظهار دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سود آوری سال­های آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد(ظریف فرد،1378).

برداشت حسابداران و تحلیل گران مالی از واژه سود متفاوت می باشد و تحلیل گران مالی عموما سود گزارش شده را متفاوت از سود واقعی می دانند یکی از علت های این تفاوت از دیدگاه تحلیل گران این می باشد که سود می تواند به وسیله مدیران دستکاری گردد این دستکاری از طریق به کارگیری روش های مختلف حسابداری توسط مدیریت امکان پذیر  می باشد . اعمال روش های یی نظیر تغییر روش های ارزیابی موجودی کالا استهلاک سر قفلی ، هزینه جاری یا سرمایه ای تلقی کردن هزینه های پژوهش و توسعه روش هایی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر  دهند.

تحلیل گران مالی کوشش می کنند تا چشم انداز سود شرکتهای را ارزیابی کنند. چشم انداز سود به ترکیب وپژگیهای مطلوب و نامطلوب سود خالص تصریح دارد. برای نمونه شرکتها  دارای عناصرو اقلام با ثبات در صورت سود و زیان خود نسبت به شر کت فاقد این اقلام و عناصر، کیفیت سود بالا تری دارند. همین امر به تحلیل گران اجازه می دهد سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند.( اسماعیلی،1386)

حساس یگانه در پژوهشی تئوری های حسابداری را در ارتباط با سود به چهار دسته تقسیم می کند می کند و تبیین می دهد‌ تئوری هایی که مطرح می کند گردآوری نظرات مندرج در پژوهش های مختلف می باشد در مورد اینکه چگونه روشهای حسابداری میتواند بر توانایی سرمایه گذاران در بهره گیری از داده های مالی گزارش شده به مقصود پیش بینی اطلاعات مالی آینده، تاثیر بگذارد ( حساس یگانه، کریمی،1389).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

پایان نامه - تز - رشته حسابداری