عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

. کاربرد دانش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به کار بستن دانش تصریح به این مطلب دارد که ایده ها و دانش به دست آمده بدون جهت گیری در مورد این که چه کسی آن ها را مطرح کرده می باشد، در صورت مفید و مناسب بودن مورد بهره گیری قرار گیرد. این حلقه تصریح به آمیختن دانش با اقدام دارد، یعنی به کار بستن دانش و انعکاس آن در خدمات و کالاهای یک سازمان(نوری و همکاران،1388). مدیریت دانش کاربرد و بهره گیری فراوان دارد. کاربردها و جایگاه های مختلف مدیریت دانش همیشه مورد توجه متخصصین بوده می باشد. چنانچه در توسعه فرایندها و برنامه های مختلف از آن بهره گیری نموده اند. بخشی از کاربردهای مدیریت دانش به تبیین زیر می باشد:

پروژه مدیریت دانش بر پایه فناوری اطلاعات، بهره گیری مجدد از دانش، جست و جوی اسناد، موانع اشتراک­دانش، یکپارچگی دانش، اشتراک دانش مابین افراد، یکپارچگی دانش، عملکردونظامهای یادگیری، اثرات مدیریت دانش روی تجارت الکترونیک، روایت گویی و روایت های سازمانی، انتقال دانش در شبکه های بین سازمانی(شرکت توانیر،1389). جمله مشهوری از پیامبر اسلام(ص) نقل شده که خود نقل مجالس علمی گشته می باشد: دانش بدون اقدام هم زیرا زنبور بدون عسل می باشد. این سخن به خوبی هر چه تمام ارزش کاربردی کردن دانش را گوشزد می کند. در واقع پیامبر عظیم الشان اسلام اظهار می دارد که زمانی می توان فرآیند دانش را تکمیل شده دانست که آن دانش به حالت اجرایی درآمده باشد. البته عملیاتی کردن دانش با هر وسیله ای مقصود پیامبر نبوده زیرا که خود پیامبر و ائمه بارها بهره گیری درست از دانش و خرد انسانی را به پیروان خود پیشنهاد نموده اند. که این بخش را میتوان در قالب اخلاق دانش سازمانی و احادیث مختلف پیگیری نمود که خارج از محدوده بحث این پژوهش می باشد. به هرحال کاربرد دانش به عنوان آخرین مرحله از مدیری دانش سازمانی مطرح میباشد و ضعف در این بخش موجب ضایع شدن کلیه بخش های قبلی می گردد. شناخت ابزار های مناسب جهت کاربردی کردن دانش و مهم تر از آن ایجاد ساختار مناسب به مقصود اجرای مفاهیم دانش در سطح سازمان می تواند سازمان های را در مدیریت کاربردی کردن دانش خود یاری رسان باشد. یکی از زیر ساخت های مهم در سطح سازمان طرفداری فرهنگ سازمانی از مدیریت دانش در سازمان میباشد. در واقع نبود فرهنگ سازمانی مناسب می تواند موجب ضعف اجرای مراحل دانش سازمانی گردد. در ادامه موانع فرهنگی مدیریت دانش و راهکارهای مقابله با آن مطرح می گردد.

2-2-8. اهداف مدیریت دانش

مدیریت دانش یک تعهد و الزام راهبردی برای بهبود اثربخشی سازمانی از طریق بهبود افزایش فرصت های آن می باشد. هدف مدیریت دانش کنترل هزینه نیست(دیویس[1]،1998). بلکه هدف آن به عنوان یک فرآیند، بهبود توانایی سازمان برای اجرای فرآیند های اصلی بصورت کاراتر می باشد.

دانپورت چهار هدف اصلی سیستم های مدیریت دانش را در اقدام به تبیین زیر اظهار می کند:

  1. ایجاد انباره ها ومخازن دانش. در این بخش در واقع با ایجاد پایگاه های داده کوشش میشود تا از پراکندگی داده ها و اطلاعات سازمانی جلوگیری به اقدام آید.

بهبود دسترسی به دانش. یکی از راه های مناسب جهت بهره گیری سریع تر از دانش سازمانی دسترسی به دانش می باشد. در دنیای کنونی و عرصه رقابت جهانی که اطلاعات دارای ارزش استراتژیک بوده و هر سازمانی که سریع تر به اطلاعات دست یابد می تواند پیروز این رقابت باشد.

[1] Davis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف علمی:

مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات

  • اهداف عملی:

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری از طریق مدیریت دانش و گرایش استراتژیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد  با فرمت ورد