عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

) دانش آفرینی در سازمان

تمامی سازمان‌های سالم، دانش را خلق و از آن بهره گیری می‌کنند. سازمان‌ها بر اثر تعامل با محیط پیرامون خود، اطلاعاتی را جذب و آن‌ها را به دانش تبدیل می‌کنند. سپس این دانش را با تجربیات، ارزش‌ها و مقررات داخلی خود در هم می‌‌آمیزند تا به این ترتیب مبنایی برای اقدامات خود به‌دست آورند. سازمان‌های سالم، مسائل را حس می‌کنند و به شرایط پاسخ می‌دهند. بسیاری از سازمان‌ها هنوز به گرایش دانش آفرینی همانند باز کردن «جعبه سیاه» می‌نگرند و در نهایت صرفاً آدم‌های هوشمند را استخدام کرده و سپس آن‌ها را به حال خود رها می‌‌سازند (داونپورت و پرساک، 1379 89).

داونپورت و پرساک روش‌های عمده دانش آفرینی را مورد مطالعه قرار داده‌اند:

 1. کسب دانش، ایجاد دانش برای سازمان صرفاً از طریق خلق دانش‌های نو نیست، بلکه آن می‌تواند دانشی باشد که فقط برای سازمان تازگی دارد. یادگیری الگویی و الگوبرداری از بهترین‌ها می‌تواند برای کسب دانش، بسیار مهم باشد (الوانی، 1382، 15).
 2. اجاره دانش، دانش مورد نیاز موجود در بیرون از سازمان را نه‌تنها می‌توان خرید بلکه می‌توان آن‌را اجاره نمود. روش رایج در اجاره دانش، طرفداری مالی سازمان‌ها از موسسه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی می باشد (داونپورت و پروساک، 1379، 95).
 3. منابع متعهد، راه رایج برای دانش آفرینی در سازمان، ایجاد گروه‌ها و واحدهای مخصوص این کار می باشد واحد پژوهش و توسعه (R&D) نمونه‌ای از این گروه‌هاست. هدف آن‌ها خلق دانش جدید و یا راهی جدید برای انجام امور می باشد.
 4. هم‌جوشی، هدف در این‌جا قراردادن افرادی مختلف با دیدگاه‌های مختلف در کنار هم می باشد تا در زمینه‌های خاص باهم فعالیت کنند. بارتون1، این اقدام را برخورد خلاق نامیده می باشد. «نونکا و تاکوشی» نیز اظهار داشته‌اند: گردهم آوردن افراد با دانش و تجربه‌های مختلف، یکی از شرایط اصلی خلق دانش می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
 • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد