مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

6 توسعه مدیریت تحول گرا

محدوده و فرایند توسعه مدیریت تحول گرا بایستی بدقت با استراتژی شرکت همراستا و در جهت طرفداری و تقویت آن به کار برده گردد. مسائلی از قبیل جهانی شدن، تمرکز زدایی و آهنگ سریع بازار، شرکت­ها را مجبور به ارزیابی نحوه عملکرد خود کرده می باشد (استون و دیگران، ۲۰۰۴).

امروزه دیگر پارادایم های قبلی اثر بخش نیست و درک نیاز به تغییر اهمیت زیادی یافته می باشد. با این تفاصیل، تعیین دقیق چگونگی تبدیل این چالشها به فرصت­های مناسب، عاملی می باشد که موجبات نگرانی بسیاری از مدیران ارشد شده می باشد. سازمان­های با عملکرد بالا فرایند توسعه مدیریت را به عنوان منبع و منشاءمزیت رقابتی در نظر می گیرند. این فرایند شامل مراحل زیر می باشد:

  • همراستا کردن توسعه مدیریت با استراتژی شرکت

فرآیند توسعه مدیریت تحول گرا به عنوان بخش موثری از فرایند تغییر، بایستی با اهداف استراتژیک سازمان همراستا باشد. مبتکران توسعه رهبری برای فهم و کمک به اجرای استراتژی کلی شرکت نباید هیچ اقدامی را فرو گذارند. مدیران جدید تنها از طریق همراستا کردن کوشش­های خود خواهند توانست به گونه موثری چالش­های کسب و کار و محدودیت­های بازار جهانی را برطرف کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

-4-1 هدف اصلی:

تعیین ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

1-4-2 اهداف فرعی:

1-تعیین ارتباط بین مدیریت کاریزماتیک و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

2-تعیین ارتباط بین ایجاد انگیزه فکری و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

3-تعیین ارتباط بین ملاحظات فردی مدیر و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه  با فرمت ورد