عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

2-3- کیفیت سود و مفاهیم مرتبط با آن

2-3-1- اهداف گزارشگری سود

هدف اولیه حسابداری مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای سرمایه‌گذاران جهت پیش بینی عملکرد واحد اقتصادی می باشد. ضرورت گزارش سود به عنوان یک منبع اولیه برای تصمیم گیری سرمایه­گذاران به خوبی قابل استناد بوده و گزارش سود به  شیوه­های مختلف مانند ارایه مبنایی برای محاسبه مالیات، معیاری برای ارزیابی موفقیت عملکرد شرکت و معیاری برای مدیریت توزیع سود، معیاری برای مدیریت یک واحد اقتصادی و سایر موارد به اقتصاد جامعه کمک می کند. همچنین  به دلیل این که ارزش شرکت با سودهای حال و آینده­اش تعیین می­ گردد تعیین سود از اهمیت به سزای بر خوردار می باشد (کردستانی،هدایتی،1388).

شرکتها بایستی در پایان هر دوره فعالیت، صورتهای مالی اساسی را تهیه کنند. یکی از این صورتهای مالی ، صورت سود و زیان می باشد که آخرین رقم آن، سود واحد تجاری می باشد. با توجه بر اهمیت و کاربردهای مختلف سود اهداف گزارشگری سود شامل موارد ذیل می باشد :

– سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت بین افراد می باشد.

– سود به عنوان راهنمایی مورد تصور می باشد که بر اساس آن سیاست های مربوط به سود تقسیمی و نگهداری سود تضمین می گردد.

– سود به عنوان راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد. معمولاً چنین فرض می گردد که سرمایه گذاران می کوشند بازده مبلغی را که سرمایه‌گذاری می‌کنند به حداکثر برسانند البته با در نظر داشتن درجه قابل قبولی از ریسک .

– سود به عنوان یک ابزار یا وسیله پیش بینی کننده به حساب می­آید که افراد را در امر پیش بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آینده یاری می دهد­. سود شامل نتیجه­های عملیاتی یا سود عادی و نتیجه های غیر عملیاتی یا سود ( زیان ) غیر عملیاتی ناشی از رویدادهای غیرمترقبه می باشد که مجموع آنها برابر می باشد با سود خالص.

– فرض بر این می باشد که سود عادی امری جاری و مستمر می باشد اما سود (زیان) غیرعملیاتی ناشی از رویدادهای غیر مترقبه ،نتیجه پژوهش­ها نشان می­دهد که برای پیش بینی سود آینده، سود عادی و جاری نسبت به سود خالص برتری دارد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

پایان نامه - تز - رشته حسابداری